Projekti i saradnja

Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ugovor za nauku) i međunarodne projekte (COST CA 20113, CA 17140, CA16203).

Detaljnije informacije o ličnoj karti istraživačke grupe su dostupni.

Do 31. decembra 2019. godine nastavnici i saradnici su bili uključeni u nacionalne projekte (173034, 175050) finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ustanove sa kojima nastavnici naše katedre ostvaruju naučnu i stručnu saradnju:

  • Department of Biomedical Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, Illinois, USA
  • Department of Neurobiology, The College of Science, University of Texas at San Antonio, UTSA, Texas, USA
  • Department of Clinical Science, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy
    Nutrition and Food Science Group, Dept. of Analytical and Food Chemistry, University of Vigo, Vigo, Spain
  • Computational Bioscience Research Center (CBRC), King Abdullah University of Science and Technology, Jeddah, Saudi Arabia
  • Department of Rheumatology, Ljubljana University Medical Centre, Ljubljana, Slovenia
  • Jedinica za mutagenezu, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) Zagreb, Hrvatska