Studentski život

Koje studentske organizacije postoje na fakultetu i kako mogu da postanem deo neke od njih?

Na Farmaceutskom fakultetu postoji veći broj studentskih tela i organizacija, putem kojih studenti ostvaruju svoja prava i interese i organizovano se bave različitim vannastavnim aktivnostima. Na ovaj način, omogućeno je kvalitetno i fokusirano ostvarivanje različitih interesa i potreba studenata u okviru pluraliteta organizacija od kojih svaka ima definisanu oblast delovanja.

To su: