Opšte informacije

Šef katedreVanredni profesor dr sc. Dragana Vasiljević

Na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju se realizuju:

  • Integrisane akademske studije, na studijskom programu Farmacija, u okviru predmeta: Farmaceutska tehnologija 1, Farmaceutska tehnologija 2, Farmaceutska tehnologija 3, Industrijska farmacija, Kozmetologija, Veterinarski lekovi, Savremeni farmaceutski oblici, Osnovi farmaceutske biotehnologije, Farmaceutski oblici lekova za pedijatrijsku populaciju i Medicinska sredstva
  • Specijalizacije za zdravstvene radnike/farmaceute iz Farmaceutske tehnologije 
  • Specijalističke akademske studije iz Industrijske farmacije
  • Specijalističke akademske studije iz Kozmetologije
  • Doktorske akademske studije - modul Farmaceutska tehnologija
  • Doktorske akademske studije - modul Kozmetologija

Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju sprovodi nastavnu i naučnoistraživačku delatnost u okviru užih naučnih oblasti Farmaceutska tehnologija i Kozmetologija.

Naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju obuhvata: formulaciona istraživanja konvencionalnih farmaceutskih oblika i farmaceutskih oblika sa modifikovanim oslobađanjem za različite puteve primene; dizajn i karakterizaciju nosača aktivnih supstanci tipa mikročestica, koloidnih nosača aktivnih supstanci (nanoemulzije, mikroemulzije, nanočestice, vezikularni sistemi) i terapijskih sistema za različite puteve primene; biofarmaceutsku karakterizaciju aktivnih supstanci i farmaceutskih oblika lekova (čvrsti, tečni i polučvrsti preparati); primenu optimizacionih tehnika, metoda multivarijante analize i mašinskog učenja u razvoju formulacije i procesa; in silico modelovanje apsorpcije lekovitih supstanci; preformulaciona ispitivanja aktivnih supstanci i ekscipijenasa značajnih za formulaciju farmaceutskih preparata; preformulaciona ispitivanja kozmetičkih sastojaka značajnih za savremene formulacije kozmetičkih proizvoda; in vivo ispitivanja efekata farmaceutskih preparata i kozmetičkih proizvoda na koži; razvoj metoda za in vitro/ex vivo ispitivanja permeacionih profila lekovitih supstanci iz preparata za primenu na koži.

Izrade doktorskih disertacija, završnih/specijalističkih radova na specijalističkim studijama i završnih radova u okviru integrisanih akademskih studija su aktivnosti koje imaju istaknuto mesto u radu Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. Na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju je do kraja 2015. godine odbranjeno 48 doktorskih disertacija, 61 magistarski rad, 185 specijalističkih radova iz Farmaceutske tehnologije, 173 specijalistička/završna rada iz Industrijske farmacije i 97 specijalističkih/završnih radova iz Kozmetologije.

Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju obavlja brojna farmaceutsko-tehnološka i biofarmaceutska ispitivanja farmaceutskih preparata. Ispitivanja koja su najviše zastupljena su: ispitivanje brzine rastvaranja/oslobađanja aktivnih supstanci iz farmaceutskih preparata, ispitivanje reoloških karakteristika farmaceutskih preparata i kozmetičkih proizvoda i in vivo ispitivanja efekata kozmetičkih proizvoda na koži. Ispitivanja kozmetičkih proizvoda primenom in vivo tehnika bioinženjeringa kože i određivanje veličine čestica i zeta potencijala sirovina i farmaceutskih preparata tehnikom fotonske korelacione spektroskopije predstavljaju aktivnosti Katedre koje su razvijene poslednjih godina.

Nastavnici i saradnici na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju autori su većeg broja udžbenika i priručnika.