Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Radica Stepanović-Petrović

Nastava na Katedri za farmakologiju obuhvata:

  • Integrisane akademske studije (program akreditovan 2008. godine) u okviru predmeta
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
5MRF3OFRM Farmakologija V NS O 60+15 6 MF
5MRF3OFRM Farmakologija VI NS O 60+15 5 MF
5MRF4OFRT Farmakoterapija VII SA O 30+30 4 MF
5MRF4OFRT Farmakoterapija VIII SA O 15+30 3 MF
5MRB3OFRM Farmakologija V NS O 60+15 6 MF-MB
5MRB3OFRM Farmakologija VI NS O 60+15 5 MF-MB

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – farmacija, MF-MB – farmacija – medicinska biohemija.

  • Integrisane akademske studije (program akreditovan 2013. godine) u okviru predmeta
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program

F207

FARMAKOLOGIJA 1

IV

NS

О

30 + 15

4

farmacija

F301

FARMAKOLOGIJA 2

V

NS

О

45 + 30

6

farmacija

F308

FARMAKOLOGIJA 3

VI

NS

О

45 + 15

5

farmacija

F403

FARMAKOTERAPIJA

VII

SA

О

30 + 30

4

farmacija

F403

FARMAKOTERAPIJA

VIII

SA

О

15 + 30

5

farmacija

F5I10

FARMAKOTERAPIJA U PEDIJATRIJI

X

SA

IB

30+15

4

farmacija

B207

FARMAKOLOGIJA 1

IV

NS

O

30 + 15

4

farmacija – medicinska biohemija

B301

FARMAKOLOGIJA 2

V

NS

O

45 + 30

6

farmacija – medicinska biohemija

B308

FARMAKOLOGIJA 3

VI

NS

O

45 + 15

5

farmacija – medicinska biohemija

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni.

  • Specijalističke akademske studije modul Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi (u trajanju od 3 semestra)
  • Specijalističke studije za potrebe zdravstva - Farmakoterapija (u trajanju od 6 semestra)
  • Doktorske akademske studije modul Farmakologija 

Katedra za farmakologiju je matična za užu naučnu oblast farmakologija na Univerzitetu u Beogradu od 2006. godine.

Oblasti istraživačkog rada nastavnika i saradnika Katedre za farmakologiju su: farmakologija bola, bihejvioralna farmakologija, vaskularna farmakologija, neurohemija i metabolizam CNS-a, bihejvioralna toksikologija.

Katedra za farmakologiju ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji i inostranstvu i uspešno sarađuje sa farmaceutskom industrijom. Nastavnici Katedre za farmakologiju pripremaju ekspertska mišljenja o farmakološko-toksikološkoj dokumentaciji lekova koji se stavljaju u promet u Srbiji.

Katedra za farmakologiju organizuje i učestvuje u kursevima kontinuirane edukacije za farmaceute, uključena je u različite vannastavne aktivnosti studenata i angažovana u vođenju studentskih naučno-istraživačkih radova.