Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Nada Kovačević

Katedra za farmakognoziju se u svojoj dugogodišnjoj tradiciji bavi obrazovanjem, naučno-istraživačkim i stručnim radom u oblasti farmakognozije. Kroz nastavu se pružaju informacije o hemijskoj strukturi najvažnijih grupa farmakološki aktivnih jedinjenja prirodnog porekla, o biljkama izvorima lekovitih sirovina, različitim načinima proizvodnje prirodnih lekovitih sirovina i tehnologiji dobijanja droga, njihovim osobinama, sastojcima, delovanju i primeni za izradu biljnih lekova, o kvalitetu i kontroli kvaliteta prirodnih sirovina i biljnih lekova, i principima i mogućnostima racionalne fitoterapije.

U okviru nastave stiču se osnovna znanja o izolovanju, prečišćavanju i strukturnoj analizi sastojaka biljaka i prirodnih proizvoda. Naučno-istraživački rad uglavnom se ogleda u morfološkoj, hemijskoj i farmakološkoj karakterizaciji biljaka. Ispituju se uglavnom endemične, reliktne i retke biljke, u cilju otkrivanja novih prirodnih lekovitih sirovina. Takođe, radi se na verifikaciji tradicionalne upotrebe i proširenju mogućnosti primene dobro poznatih i dugo korišćenih lekovitih biljaka.

Krajnji stručni cilj jeste definisanje kvaliteta i metoda kontrole kvaliteta droga, biljnih ekstrakata i drugih biljnih izolata i njihova primena kao aktivnih sastojaka biljnih lekova namenjenih za upotrebu u definisanim indikacionim područjima.

Na Katedri za farmakognoziju se obavljaju:

  • Integrisane akademske studije u okviru predmeta:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
5MRF3OFGN Farmakognozija V NS O 30+45 5 MF
5MRF3OFGN Farmakognozija VI NS O 45+45 6 MF
5MRF5IFIT Fitoterapija IX SA IB 30+30 6 MF

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

  • Specijalističke studije za potrebe zdravstva iz farmakognozije
  • Doktorske akademske studije

Institut za farmakognoziju je matičan za užu naučnu oblast Farmakognozija na Univerzitetu u Beogradu.

Institut ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji i inostranstvu. Nastavni kadar Katedre učestvuje na domaćim projektima Ministarstva nauke Republike Srbije.

U okviru stručne delatnosti, na Katedri za farmakognoziju se vrši kategorizacija biljnih proizvoda, izrađuju ekspertska stručna mišljenja za biljne proizvode, vrši priprema farmaceutskog dela dokumentacije za čajne mešavine i druge biljne lekove, izrađuju ekspertski izveštaji po određenom delu dokumentacije (po zahtevu proizvođača), vrši analiza biljnih čajeva i drugih biljnih lekova, analiza biljnih sirovina po farmakopejskim propisima i identifikacija nedeklarisane biljne sirovine.