Opšte informacije

Šef katedre: Dr. sc. Dragana Ranković

Na Katedri za fiziku i matematiku se obavljaju:

  • Integrisane akademske studije u okviru predmeta:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
F1O5 Matematika I AO O 30+30 4 farmacija
F1O4 Fizika I AO O 30+15 3 farmacija
B1O5 Matematika I АO O 30+30 4 farmacija-medicinska biohemija
B1O4 Fizika I АO O 30+15 3 farmacija-medicinska biohemija

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni.