Projekti

Projekti tehnološkog razvoja i/ili osnovnih istraživanja koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima trenutno učestvuju zaposleni na Katedri a rukovodioci projekata su nastavnici Farmaceutskog fakulteta:

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na

projektu (zaposleni na Katedri)

Realizatori  projekta

Medicina 175035

Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri

Zorana Jelić-Ivanović

Zorana Jelić-Ivanović; Slavica Spasić; Vesna Spasojević- Kalimanovska; Violeta Dopsaj; Nataša Bogavac- Stanojević; Jelena Kotur- Stevuljević; Aleksandra Zeljković; Jelena Vekić; Aleksandra Stefanović; Ana Ninić; Miron Sopić; Jasmina Ivanišević; Jelena Joksić; Milica Miljković; Tamara Gojković.

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu,

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Medicina 175036

Biomarkeri oštećenja i disfunkcije organa

Svetlana Ignjatović

Svetlana Ignjatović; Duško Mirković.

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu,

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Ostali projekti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima učestvuju zaposleni na Katedri:

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na

projektu (zaposleni na Katedri)

Nosilac projekta

Biomedicina 41022

Akutni koronarni sindrom: istraživanje vulnerabilnosti (plaka, krvi i miokarda), optimalnog lečenja i određivanje prognostičkih faktora

Miodrag Ostojić

Svetlana Ignjatović

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Biologija 173008

Kompleksne bolesti kao model sistem za proučavanje modulacije fenotipa-strukturalna i funkcionalna analiza molekularnih biomarkera

Dragica Radojković

Aleksandra Topić

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Medicina 175023

Bazična i kliničko farmakološka istraživanja mehanizama dejstva i interakcije lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemu

Milica Prostran

Marina Stojanov

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Medicina 175041

 

Multidisciplinarno istraživanje genetskih i stečenih abnormalnosti imunološkog odgovora za pojavu sistemskih manifestacija antifosfo-lipidnog sindroma

Dragomir Marisavljević

Violeta Dopsaj

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zaposleni na Katedri su uključeni u realizaciju sledećih međunarodnih projekata:

COST (European research programme COST, European Cooperation in Science and Technology). Scientific Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences; Action: HDL: From Biological Understanding to Clinical Exploitation"‎ (BM0904);

Projekat bilateralne saradnje Republike Srbije i Republike Slovenije “Dijagnostička vrednost novih biomarkera u ranom otkrivanju ateroskleroze kod pacijenata sa terminalnim stadijumom renalne bolesti”;

CEEPUS III (Central European Exchange Program for University Studies) projekat: CIII-HR-0611-02-1213 - Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders. 

Katedra ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa Katedrom za Kliničku biohemiju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Zavodom za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institutom za biološke nauke i primenu Nacionalnog centra za naučna istraživanja „Demokritos“ u Atini (Institute of Biosciences and Applications, National Center of Scientific Research „Demokritos“, Athens), Katedrom za internu medicinu Univerziteta u Palermu (Department of Internal Medicine and Emerging Diseases, University of Palermo, Italy), Medicinskim fakultetom P. J. Šafarik Univerziteta u Košicama (Department of Respiratory Medicine, Faculty of Medicine P.J. Safarik University, Kosice, Slovakia) i brojnim ustanovama u zemlji.