Dokaz Koncepta

U okviru drugog poziva DOKAZ KONCEPTA (Inovacioni fond RS), sa Farmaceutskog fakulteta su za finansiranje odobrena 4 projekta. Za ovaj poziv se prijavilo ukupno 252 projekta, a 48 je ostvarilo finansiranje. Sa našeg Fakulteta prijavljeno je 7 projekata, od kojih su sledeći projekti dobili finansiranje:

  • Farmaceutska usluga za pacijente sa dijabetesom - razvoj e-portala i mobilne aplikacije kao koncepta za podršku zasnovanog na potrebama korisnika. Rukovodilac: doc. dr Marina Odalović, Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo.
  • Razvoj novog antiseptika/dezinficijensa koji se zasniva na antimikrobnom efektu novo-sintetisanih halkona. Rukovodilac: prof. dr Zorica Vujić, Katedra za farmaceutsku hemiju
  • Prirodni kozmetički nano-serum sa uljem semena maline srpskog porekla za antioksidativni tretman fotostarenja kože. Rukovodilac. prof. dr Snežana Savić, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju.
  • Razvoj inovativne metode za minimalno invazivnu dijagnostiku i praćenje terapije kongenitalne adrenalne hiperplazije. Rukovodilac: prof. dr Vesna Spasojević Kalimanovska, Katedra za medicinsku biohemiju

Detalji o broju aplikacija, odnosno najzastupljenijim NIO su na linku:

http://www.inovacionifond.rs/info/dokaz-koncepta-zatvoren-javni-poz 

Lista svih odobrenih projekata u II pozivu Dokaz koncepta nalazi se na linku:

http://www.inovacionifond.rs/info/odobreni-projekti-kroz-program-dokaz-koncepta