Projekti

Navesti projekte tehnološkog razvoja i/ili osnovnih istraživanja koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima trenutno učestvuju zaposleni na Katedri a rukovodioci projekata su nastavnici Farmaceutskog fakulteta:

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na

projektu (zaposleni na Katedri)

Realizatori  projekta

Hemija 172033

 

Sinteza, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, fizičko-hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci

prof. dr Danica Agbaba

 Mira Zečević

 Biljana Otašević

   Ana Protić

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Hemija 172052

Modelovanje različitih hromatografskih sistema sa hemometrijskim pristupom u farmaceutskoj analizi.

prof. dr Mirjana Medenica

Anđelija Malenović

Biljana Stojanović

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Pojedini nastavnici i saradnici Katedre su učestvovali u realizaciji TEMPUS projekta „Postgraduate Qualification in Pharmacy - TheWayForward” (2010. – 2012.) finansiran od strane Evropske Unije, čiji je nosilac bio Farmaceutski fakultet.

Katedra ostvaruje saradnju sa Univerzitetom u Griniču, Velika Britanija i sa Farmaceutskim fakultetom u Atini, Grčka.