Opšte informacije

Šef katedre: Redovni profesor dr sc. Biljana Antonijević

Katedra za toksikologiju "Akademik Danilo Soldatović" se u svojoj dugogodišnjoj tradiciji bavi izučavanjem otrova, od čega treba istaći sledeće oblasti: toksikologija metala, toksikologija pesticida; toksikomanije; mehanizmi toksičnosti; terapija i profilaksa trovanja; analitička toksikologija; ekotoksikologija i procena rizika po čoveka i životnu sredinu.


Na Katedri za toksikologiju "Akademik Danilo Soldatović" se obavljaju:

  • Integrisane akademske studije u okviru predmeta:
ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм
5MRF3ISZA Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom VI SA IB 30+15 5 MF
5MRF4OTSA Toksikologija s analitikom VIII SA O 60+45 7 MF
5MRF5IEKO Ekotoksikologija IX SA IB 30+30 6 MF
5MRF5IPRZ Procena rizika po zdravlje ljudi X SA IB 20+25 5 MF
5MRB3ISRA Slobodni radikali i antioksidansi – laboratorijska dijagnostika VI NS IB 30+30 6 MF-MB
5MRB3ISZA Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom VI NS IB 30+30 6 MF-MB
5MRB4OTSA Toksikologija s analitikom VII NS O 30+45 4 MF-MB
5MRB4OTSA Toksikologija s analitikom VIII NS O 60+75 7 MF-MB
5MRB4IOPG Odabrana poglavlja genotoksikologije VIII IB 30+30 6 MF-MB
5MRB4IATL Akutna trovanja lekovima s analitikom VIII IB 30+30 6 MF-MB
5MRB5OKTA Kliničko-toksikološke analize IX O 30+60 5 MF-MB
5MRB5IEKO Ekotoksikologija IX IB 30+30 6 MF-MB
5MRB5IPRZ Procena rizika po zdravlje ljudi IX IB 20+40 6 MF-MB
5MRB5IIZŽ Indikatori zagađenja životne sredine i održivog razvoja X IB 30+15 5 MF-MB

Tip predmeta: AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

U saradnji sa Katedrom za medicinsku biohemiju, Katedra učestvuje u realizaciji predmeta Uvod u studije medicinske biohemije na Integrisanim akademskim studijama za studijski program magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Nastavnici Katedre učestvuju u izvođenju Specijalističkih akademskih studija iz farmaceutskog menadžmenta i marketinga i Specijalizacija iz sanitarne hemije (specijalističke studije za potrebe zdravstva).

Katedra za toksikologiju "Akademik Danilo Soldatović" je matična za užu naučnu oblast Toksikologija na Univerzitetu u Beogradu.

Katedra ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji i inostranstvu.

Nastvanci Instituta su angažovani na domaćim i povremeno inostranim projektima.