Smernice za farmaceute

Nastavnici i saradnici Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju i Sekcija za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, pripremili su Smernice za farmaceute dostupnih na sajtu Fakulteta.

Uvod

Smernice