Termini ispita i kolokvijuma

Termini ispita i kolokvijuma za studente integrisanih akademskih studija

Termini kolokvijuma:

Termini ispita:

Termini ispita i kolokvijuma za apsolvente (diplomske osnovne studije)

Naziv ispitnog rokaTip rokaPrijavljivanjePreliminarne listeTermini za eventualne žalbeKonačne listeTermini za ispite
Septembarski apsolventski do 24.08.2017. godine do 15 časova 25.08.2017. godine 25.08.2017. i 28.08.2017. godine do 14 časova 29.08.2017. godine od 01.09. do 23.09.2017. godine
Oktobarski apsolventski do 25.09.2017. godine do 15 časova 26.09.2017. godine 26.09.2017. i 27.09.2017. godine do 14 časova 28.09.2017. godine od 01.10. do 23.10.2017. godine
Novembarski apsolventski

do 25.10.2017. godine do 15 časova

26.10.2017. godine 26.10.2017. i 27.10.2017. godine do 14 časova 30.10.2017. godine od 01.11. do 23.11.2017. godine
Decembarski apsolventski do 24.11.2017. godine do 15 časova 27.11.2017. godine
27.11.2017. i 28.11.2017. godine do 14 časova 29.11.2017. godine od 01.12. do 23.12.2017. godine

Studenti kojima nije prihvaćena prijava, a ispit su regularno prijavili, mogu se javiti Odseku za nastavu i studentska pitanja u predviđenim terminima.