Provera ispitnih prijava

Oktobarski rok

Septembarski rok (apsolventi)

Septembarski rok

Napomena: Usled tehničkih problema, ime drugog nastavnika koji će ispitivati predmete Patofiziologije, za sve studijske programe, biće naknadno objavljeno.

Drugi nastavnik koji će ispitivati predmet Patofiziologija na svim studijskim programima biće prof.dr Tatjana Radosavljević.

Julski rok

Junski rok

Junski rok (apsolventi)

Majski rok (apsolventi)

Aprilski rok

Aprilski rok (apsolventi)

Martovski rok (apsolventi)

Martovski rok