Dr sc. Jelena Kukić-Marković

Farmaceutski fakultet

Zvanje: asistent sa doktoratom
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakognoziju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B104
Telefon: +381 11 3951-351
Fax: +381 11 3972-840
Email: jelenak@pharmacy.bg.ac.rs


Jelena Kukić je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2002. god. Poslediplomske studije za magisterijum iz Farmakognozije na matičnom fakultetu upisala je školske 2002/03. godine. Na Doktorske studije iz Farmakognozije (III semestar) prešla je školske 2006/07. godine. Specijalističke studije iz Lekovitog bilja upisala je školske 2007/08. godine

Tokom osnovnih studija bila je nosilac nekoliko nagrada i stipendija: 1999/2000. godine nagrada Farmaceutskog fakulteta za najboljeg studenta IV godine na smeru diplomirani farmaceut; 2001/02. godine stipendija Vlade Kraljevine Norveške i stipendija Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Ministarstva za prosvetu i sport Republike Srbije; od septembra 2003. do februara 2005. godine bila je stipendista Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine.

Kao stipendista Ministarstva nauke od septembra 2003. do februara 2005. godine bila je angažovana na projektu: “Ispitivanje lekovitog potencijala samoniklih biljaka: Morfološka, hemijska i farmakološka karakterizacija” (1568). Trenutno je angazovana na projektu Ministarstva nauke “Ispitivanje lekovitog potencijala biljaka: Morfološka, hemijska i farmakološka karakterizacija” (143012).
Kao član Farmaceutskog istraživačkog društva “Dr Jovan Tucakov” (FID) učestvovala je u realizaciji nekoliko farmakognozijskih akcija (Golija 2003, Sokolske planine 2004, Soko banja 2006, Tara 2007).

Trenutno je zaposlena kao asistent u Institutu za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta.

Objavila je 38 naučnih publikacija od čega: 9 radova u časopisima međunarodnog značaja, 20 radova saopštenih na skupovima međunarodnog značaja i 9 radova saopštenih na skupovima nacionalnog značaja štampanih u izvodima.

Istraživački interes: Ispitivanje antioksidantne, antimikrobne, antiinflamatorne i gastroprotektivne aktivnosti biljih i ekstrakata etarskih ulja, HPLC analiza fenolnih jedinjenja biljnih ekstrakata.

Nagrade:

  • 1999-2000. godine nagrada Farmaceutskog fakulteta za najboljeg studenta IV godine na smeru diplomirani farmaceut
  • 2001-2002. godine stipendija Vlade Kraljevine Norveške i stipendija Fondacije za razvoj naučnog podmlatka Ministarstva za prosvetu i sport Republike Srbije
  • 2003-2005. godine stipendija Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije"

Jezici: engleski, nemački