Mag. farm. Marina Kolundžić

Farmaceutski fakultet

Zvanje: saradnik u visokom obrazovanju
Organizaciona jedinicaKatedra za farmakognoziju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon: +381 11 3951324
Fax
Emailmarinak@pharmacy.bg.ac.rs

Save