Dipl. farm. Milica Zrnić-Ćirić

Farmaceutski fakultet

Zvanje: saradnik van radnog odnosa
Organizaciona jedinica: Katedra za bromatologiju
Prostorija: B205
Telefon: +381 11 3951-395
Fax: +381 11 3972-840
Email: milicaz@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Milica Zrnić rođena je 1985. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Čačku. Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer diplomirani farmaceut, upisala je školske 2004/05 i diplomirala 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,65. Doktorske studije, modul Bromatologija, upisala je školske 2011/2012 godine.

Od januara 2011.godine kao saradnik Katedre za Bromatologiju učestvuje u pripremi i realizaciji praktične nastave iz predmeta Bromatologija, Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica I, Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica II i Dijetetika. U februaru 2012.godine imenovana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hemija hrane i dijetetskih proizvoda. Učestvuje u komisijama za odbranu diplomskih radova.

Od 2012. godine Milica Zrnić učestvuje u tekućem projektu Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja, Republike Srbije, 46009, kao saradnik.

Istraživački interes:Biološki aktivna jedinjenja u hrani; nutritivni alergeni; fiziološki, biohemijski i zdravstveni efekti sastojaka hrane

Jezici: engleski, nemački