Историјат

Предмет Аналитика лекова је први пут успостављен на Катедри за Фрамацеутску хемију (раније Завод за фармацеутску хемију, а онда Институт за фармацеутску хемију и аналитику лекова) школске 1984/85. Наставу на том предмету држао је професор Радуле Милошевић, који је написао и први уџбеник Аналитика лекова I део. По одласку професора Милошевића у превремену пензију, наставу је преузела професорка Љиљана Живановић, а касније и професор Дарко Ивановић. Први асистенти запослени на овом предмету били су Снежана Агатоновић – Куштрин (1985.-1994.) и Мира Васиљевић (Зечевић) од 1988.
Практична настава на предмету је почела 1990. Настава се одвијала на Патолошком институту у просторијама Медицинског факултета у Београду (ИИИ спрат) где је био смештен тадашњи Завод за фармацеутску хемију. За асистенте приправнике 1997. и 2000. изабране су Анђелија Радовић (Маленовић) и Биљана Јанчић (Стојановић). Као асистент приправник предмета Аналитика лекова у периоду од 2000. - 2005. радила је Ивана Ивановић. 2007. као асистенти приправници су почеле са радом Биљана Јоцић (Оташевић) и Ана Личански (Протић). Преласком у нову зграду Фармацеутског факултета, 1991., где се и данас налазимо, створили су се бољи услови за рад, па се предмет у складу са научним и стручним достигнућима и потребама струке континуирано развијао и унапређивао. 4. 12. 2008. званично је формирана Катедра за аналитику лекова. Шеф катедре је била проф. Др Љиљана Живановић, а касније проф. Др Дарко Ивановић. Наставници Катедре су били и у руководству Фармацеутског факултета и то: Проф. Др Дарко Ивановић је био декан Фармацеутског факултета Универзитета у Београду од 2000.-2006., а проф. Др Мира Зечевић, продекан за последипломску наставу и континуирану едукацију од 2007.-2012. Данас Катедра за аналитику лекова реализује један обавезни предмет и четири изборна предмета на интегрисаним академским студијама, већи број предмета на специјалистичким студијама за потребе здравства и специјалистичким академским студијама, као и модул докторских академских студија Аналитика лекова. Катедра тренутно има седам запослених: једног редовног професора, три доцента, једног асистента и једног стручног сарадника на пословима стручног сарадника и техничара и спремачицу. Катедра се просторно налази у кули Б, (II спрат) где су сала за вежбе 201 и два кабинета за наставнике 210 и 211. Такође, се у приземљу у објекту У, налазе два кабинета за наставнике и асистенте.
Катедра се бави наставним, стручним и научно-истраживачким радом у области фармацеутске аналитике. Важно је нагласити да су деведесетих година прошлог века у оквиру својих научних истраживања, тадашњи асистенти Снежана Агатоновић – Куштрин и Мира Васиљевић, први почели да се баве применном експерименталног дизајна у аналитици лекова. Ова дисциплина се у међувремену брзо развијала и данас има веома широку примену у области фармације, а у аналитици лекова представља незаобилазан приступ развоју и оптимизацији метода. Студенти имају прилику да је изучавају већ кроз изборни предмет на интегрисаним академским студијама.