Др сц. Дарко Ивановић

Dr sc. Darko Ivanović

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за аналитику лекова
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А206
Телефон: +381 11 3951-283
Фаks: +381 11 3972-840
Email: darkoi@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Дарко Ивановић рођен је у Београду 20. јануара 1948. године, где је завршио осмогодишњу школу и гимназију. На Фармацеутски факултет у Београду уписао се 1969/70. и дипломирао 1974.

У Апотекарској радној организацији “Београд” обавио је једногодишњи приправнички стаж и положио стручни испит. 
За асистента–приправника у Институту за фармацеутску хемију изабран је 1978. године.

Магистарску тезу одбранио је 1981. године. У звање асистента за предмет Фармацеутска хемија избран је 1983. године.

Од 1. јануара 1985. до септембра 1989. године боравио је на Университé Парис-Суд, Лаборатоире де Цхимие Аналyтиqуе ет д’Елецтроцхимие Органиqуес, као стипендиста Француске владе и одбранио 1989. докторску дисертацију Chromatographie liquide en haute pression en phase inverse et spectrophotométrie dérivée appliquées au contrôle de qualité du médicament (ментор проф. др Michel Guernet). чиме је стекао звање Docteur de l’Université de Paris Sud, Mention Science Pharmaceutiques.

Специјалистички испит из Испитивања и контроле лекова положио је 1993. године.
У звање доцента за предмет Аналитика лекова изабран је 1990, у звање ванредног 1995, а редовног професора 2003. године.

Учествује у настави на дипломским академским, мастер студијама, као и на специјалистичким и докторским академским студијама из предмета Аналитика лекова и Фармацеутска анализа.

Објавио је 88 научна експериментална рада. Учествовао је са 125 саопштења на научним скуповима. Према бази SCOPUS, од 1996. године, цитиран је 311 пута, без аутоцитата.

Аутор је 3 универзитетска уџбеника: Спектрофотометрија у аналитици лекова, Аналитика лекова-уџбеник за лабораторијску наставу и Практикум фармацеутске хемије. Аутор је монографије 60 година Фармацеутског факултета у Београду 1945–2005.

Сарадник је научног пројекта Формулисање и карактеризација сепарационих система за моделовање ретенционог понашања лековитих супстанција уз хемометријску евалуацију, Министарства науке Републике Србије.

Именован је за експерта Савезног секретаријата за развој и науку у области Фармација-Аналитика лекова. Члан је Конференције Универзитета Србије и председник Скупштине ФДС.

Био је декан Фармацеутског факултета у три мандата (2001/2007).

Истраживачки интерес: * Формулисање и карактеризација сепарационих система за моделовање ретенционог понашања лековитих супстанција уз хемометријску евалуацију

 • Течна хроматографија, Фармаколошки активне супстанције, Нечистоће и деградациони производи.
 • Ретенционо понашање нових фармацеутских супстанција, физичко-хемијска карактеризација РП-ХПЛЦ и микроемулзионе ЛЦ.
  Фармацеутска анализа активних компоненти у дозираним облицима и биоматеријалу.

Награде:

 • 2002. – Награда Привредне коморе Београда у категорији најбољих магистарских теза (за менторство)
 • 2003. – Награда фабрике лекова “Крка”, Ново Место, Словенија у категорији најбољих магистарских теза (за менторство)
 • 2004. – Награда Привредне коморе Београда у категорији најбољих магистарских теза (за менторство)

Језици: француски, енглески  • Jančić, B., Medenica, M., Ivanović, D., Jankovic, S., Malenović, A.: Monitoring of fosinopril sodium impurities by liquid chromatography mass spectrometry including the neural networks in method evaluation. J. Chrom. A.1016/j. DOI: 10chroma.2007.11.076
  • Ivanović, D., Medenica, M., Malenović, A., Jančić, B.: Validation of the RP–HPLC method for the analysis of hydrochlorothiazide and captoprile in tablets. Accreditation and Quality Assurance 2004; 9(1–2): 76–81.
  • Ivanović, D., Popović, A., Radulović, D., Medenica, M.: Reversed–phase ion–pair HPLC determination of some water–soluble vitamins in pharmaceuticals, J. of Pharm. & Biomed. Anal. 1999; 18: 999–1004.,
  • Ivanović, D., Medenica, M., Nivaud–Guernet, E., Guernet, M.: Stady of the reversed–phase high–performance liquid chromatographic separation of some pharmaceutical ingredients. Journal of High Resolution Chromatography 1996; 19 (2): 124–126.
  • Ivanović, D., Medenica, M., Nivaud–Guernet, E., Guernet, M.: Effect of pH on the Retention Behaviour of Some Preservatives–An#tioxidants in Reversed–Phase Hihg Performance Liquid Chromatography. Chromatographia 1995; 40: 652–656.

Save

Save