Uprava

Rukovodstvo

Dekan

Prof. dr Slađana Šobajić

Prodekan za nastavu

Prof. dr Anđelija Malenović

Prodekan za nauku i međunarodnu

saradnju

Prof. dr Snežana Savić

Prodekan za poslediplomsku nastavu

i kontinuiranu edukaciju

Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević

Prodekan za finansije

Prof. dr Bojan Marković

Sekretar fakulteta

Milan Mazalica, dipl. prav.

Savet fakulteta

Predsednik

Članovi saveta Članovi Saveta Farmaceutskog fakulteta 2022/2026

1. Doc. dr Evica Antonijević Miljaković
2. Prof. dr Vladimir Dobričić
3. Prof. dr Aleksandra Zeljković
4. Prof. dr Aleksandra Janošević Ležaić
5. Doc. dr Ivan Jančić
6. Doc. dr Marija Jovanović
7. Prof. dr Biljana Otašević
8. Prof. dr Ivana Pantelić
9. Prof. dr Silvana Petrović
10. Prof. dr Miroslav Savić
11. Prof. dr Milena Simić
12. Doc. dr Danilo Stojanović
13. Prof. dr Ivana Tadić
14. Tanja Rakić
15. Biljana Mihailović 

Članovi saveta predstavnici studentskog organizovanja:

1. Aleksandar Knežević
2. Milica Rističević
3. Jana Radojković
4. Uroš Đorđević

Članovi predstavnici osnivača:
1. Vesna Trišića
2. Mirjana Gorašević
3. Dušanka Lončarević
4. Ljubiša Vitić
5. dr Sanja Stanković
6. Aleksandra Mirić
7. Pavle Zelić
8. Dušan Đurić

Predsednik Saveta Farmaceutskog fakulteta u Beogradu: prof. dr Aleksandra Zeljković