Dipl. hem. Milan Stanković

Farmaceutski fakultet

Zvanje: Asistent
Organizaciona jedinica: Katedra za Analitičku hemiju
Prostorija: Objekat A, prostorija 207-e

Telefon: +381 11 3951 238

Email: milan.stankovic@pharmacy.bg.ac.rs 

CV