Mag. farm. Katarina Lazarević

MC

Zvanje: Saradnik u nastavi
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B306
Telefon: +381 11 3951-373
Fax: +381 11 3972-840
Email: katarina.lazarevic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Katarina Lazarević rođena je 18.2.1995. godine u Nišu. Diplomirala je u septembru 2021. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pohađa akademsku specijalizaciju Farmaceutska zdravstvena zaštita na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na Katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu zaposlena je od oktobra 2021. godine, gde učestvuje u izvođenju praktične nastave iz obaveznih predmeta Klinička farmacija i Farmakokinetika.