Dr med. Milica Marković

Dijana Topalovic

Zvanje: saradnik u nastavi
Organizaciona jedinica: Katedra za patobiologiju
Prostorija: 303
Telefon: +381 11 3951-209
Fax: +381 11 3974 349
Email: mmarkovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Milica Marković rođena je 1996. godine u Kruševcu gde je završila osnovnu i srednju školu kao nosilac Vukove diplome. Nižu muzičku školu, odsek klavir takođe je završila u Kruševcu sa odličnim uspehom. Tokom školovanja, učestvovala je na brojim takmičenjima i dobitnik je više nagrada i priznanja, između ostalog i Fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Kruševca. U okviru međunarodnog ekološkog projekta Evropske unije „Izdvoj me – za tebe je!“ boravila je u Sloveniji u Celju kao predstavnik kruševačke Gimnazije. Integrisane akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2015/16. i diplomirala 2021. godine sa prosečnom ocenom 9,5. Autor je jednog studentskog naučnog rada iz predmeta patofiziologija. Od 2016. do 2020. godine bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a 2021. dobitnica stipendije „Dositeja“ Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

U oktobru 2021. godine upisala je Doktorske akademske studije i Specijalističke akademske studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Biološki lekovi.

Od oktobra 2021. godine zaposlena je na Katedri za patobiologiju Farmaceutskog fakulteta Univeziteta u Beogradu kao saradnik u nastavi na predmetima Patofiziologija 1 i Patofiziologija 2 i izabrana u zvanje istraživač pripravnik.

Tokom studija bila je član Međunarodnog komiteta za saradnju studenata medicine (IFMSA) gde je bila koordinator projekta „Bolnica za medvediće“. Angažovana je kao koordinator projekata u Fondaciji „Zajedno za mlade – prof. dr Danica Grujičić“.

Tečno govori engleski jezik (ESOL Certificate, Univeristy of Cambridge, FCE & CAE) i služi se nemačkim jezikom.


  • Marković M. Uloga MIF i betaina na oksidativni stres i inflamaciju u hroničnom oštećenju jetre izazvano tioacetamidom, Mini simpozijum, 19-23. april 2021.Beograd, Srbija, Knjiga sažetaka, str. 286.