Miljana Stojanović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za opštu i neorgansku hemiju
Radno mesto: tehničar
Telefon: +381 11 3951-218
Email: miljana@pharmacy.bg.ac.rs