Nikola Mihailović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za pravne i opšte poslove
Radno mesto: Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti – kadrovska poslovi
Telefon: +381 11 3974-349
Email: nikola.mihailovic@pharmacy.bg.ac.rs