Dr sc. Marin Jukić

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za fiziologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat B, 302
Telefon: +381 11 3951-314
Fax: +381 11 3972-840
Email: mjukic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr. Marin Jukić rođen je 1986. godine u Beogradu gde je završio Matematičku gimnaziju. Diplomirao je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,13. Akademsko zvanje doktora medicinskih nauka, Marin Jukić stekao je na Institutu za Fiziologiju i Ćelijsku biologiju, Medicinskog fakulteta, Ben-Gurion Univerziteta u Ber Ševi u Izraelu, nakon odbrane doktorske disertacije pod nazivom „Poremećaj razvoja monoaminergičkih neurona je povezan sa nestabilnosti afekta i bipolarnim poremećajem“ oktobra 2014. godine pod supervizijom prof. Kloda Brodskog. Na Medicinskom fakultetu Ben Gurion Univerziteta, Marin Jukić je bio zaposlen kao asistent od oktobra 2011. do oktobra 2014. Od novembra 2014. do marta 2017. godine, Marin Jukić pohađao je postdoktorske studije na Institutu za Fiziologiju i Farmakologiju, Karolinska Instituta, Štokholm, Švedska, pod supervizijom prof. Magnusa Ingelman-Sundberga. Na Karolinska Institutu, Marin Jukić je bio zaposlen kao asistent i predavač od marta 2015. do marta 2017. godine.

Dr. Marin Jukić vlada tehnikama vezanim za molekularnu biologiju i biohemiju, ponašanje i farmakološki tretman eksperimentalnih životinja, bioinformatičku analizu kliničkih podataka i MRI slika. Fokus istraživanja dr. Marina Jukića su oblasti razvoja nervnog sistema, fiziologije centralnog nervnog sistema, monoaminergičke neurotransmisije, kao i genetike, epidemiologije, i kliničke slike depresije i bipolarnog poremećaja. Dr. Marin Jukić je bio četiri puta pozvani predavač na međunarodnim konferencijama (najmanje dve hiljade registrovanih učesnika na svakoj od konferencija). Dr. Marin Jukić je angažovan na Evropskom koledžu za neuropsihofarmakologiju (ECNP) kao predsedavajući u komitetu mladih naučnika, član organizacionog komiteta za naučne radionica i član naučnog komiteta. Dr. Marin Jukić je pridruženi ekspert odseka za farmakogenomiku Karolinska Instituta u Stokholmu i odseka za kliničku psihijatriju Medicinskog fakulteta u Beču. Marin Jukić je pridruženi editor međunarodnog žurala Drug Metabolism Reviews (M21a, IF:4.058). Kroz svoju karijeru, dr. Marin Jukić je osvojio niz kompetitivnih nagrada uključujući tri poster nagrade na ECNP godišnjim sastancima 2013, 2014 i 2016 (10 od 1000 postera bivaju nagrađeni na ovoj internacionalnoj konferenciji) i IBRO InEurope nagradu za mobilnost 2017 (20 najboljih mladih naučnika u polju neuronauka u Evropi bivaju nagrađeni svake godine).


  • Jukić MM, Opel N, Strom J, Carrillo-Roa T, Miksys S, Novalen M, Renblom A, Sim SC, Peñas-Lledó EM, Courtet P, LLerena A, Baune BT, de Quervain DJ, Papassotiropoulos A, Tyndale RF, Binder EB, Dannlowski U, Ingelman-Sundberg M.Elevated CYP2C19 expression is associated with depressive symptoms and hippocampal serotonin homeostasis impairment. Molecular Psychiatry 2017 (M21a, IF:13,314)

  • Jukić MM, Carrillo-Roa T, Bar M, Becker G, Jovanovic VM, Zega K, Binder EB, Brodski C. Abnormal development of monoaminergic neurons is implicated in mood fluctuations and bipolar disorder. Neuropsychopharmacology 2015 (M21a, IF: 7,833)
  • Jukic MM, Smith RL, Haslemo T, Molden E, Ingelman-Sundberg M. Effect of CYP2D6 genotype on exposure and efficacy of risperidone and aripiprazole: a retrospective, cohort study. Lancet Psychiatry 2019 (IF: 18,329)
  • Jukić MM, Haslemo T, Molden E, Ingelman-Sundberg M. Impact of CYP2C19 Genotype on Escitalopram Exposure and Therapeutic Failure: A Retrospective Study Based on 2,087 Patients. American Journal of Psychiatry 2018 (IF: 13,655)

Save

Save

Save

Save

Save

Save