Broj Ugovora za nauku 2024

INFORMACIJA O INSTITUCIONALNOM FINANSIRANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU-FARMACEUTSKOM FAKULTETU

Farmaceutski fakultet UB je potpisao dva Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO u 2024. godini sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija:

  1. UGOVOR O PRENOSU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA ZAPOSLENIH U NASTAVI NA AKREDITOVANIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U 2024. GODINI (Evidencioni broj: 451-03-65/2024-03/ 200161).
  2. UGOVOR O REALIZACIJI I FINANSIRANjU NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA NIO U 2024. GODINI (Evidencioni broj: 451-03-66/2024-03/ 200161).

Prilikom publikovanja i izlaganja rezultata koji su ishod finansijske podrške po osnovu navedenih Ugovora u zahvalnici/acknowledgment-u publikacije treba podršku MNTRI-a naznačiti na sledeći način:

• Ovo istraživanje finansirano je od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije kroz dva Ugovora sa Univerzitetom u Beogradu-Farmaceutskim fakultetom broj 451-03-65/2024-03/ 200161 i broj 451-03-66/2024-03/ 200161.

• This research was funded by the Ministry of Science, Technological Development and Innovation, Republic of Serbia through two Grant Agreements with University of Belgrade-Faculty of Pharmacy No 451-03-65/2024-03/ 200161 and No 451-03-66/2024-03/ 200161.