Studijski programi

Fakultet organizuje specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u skladu sa važećim Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije broj 10 od 30.01.2013. godine i to za sledeće programe:

Posle položenog specijalističkog ispita, student stiče stručni naziv specijaliste za odgovarajuću oblast.

Detaljnije inforamcije možete naći u Pravilniku o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, kojim se uređuju uslovi, način i postupak upisa, studiranja, polaganja ispita i odbrane specijalističkog rada na specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na Farmaceutskom fakultetu.