Internet sala

Internet sala se nalazi blizu ulaza u fakultetsku zgradu, neposredno pored Amfiteatra 1. Opremljena je sa 30 računara. Svi računari su umreženi, a veza sa Internetom ostvarena je preko AMRES-a (Akademska mreža Srbije).

Studenti Farmaceutskog fakulteta imaju mogućnost slobodnog korišćenja računara u skladu sa pravilima korišćenja, iz kojih dajemo kratak izvod:

  1. Imajte da umu da je pristup omogućen, pre svega, u cilju dodatnog sticanja znanja na studijama na našem fakultetu.
  2. Pri korišćenju Internet sale budite što je moguće tiši i ne ometajte ostale kolege u njihovom radu – mobilne telefone koristite isključivo izvan prostorije.
  3. U Internet sali strogo je zabranjeno pušenje, kao i unošenje hrane i pića!
  4. Pri radu sa računarima strogo je zabranjeno samostalno uključivanje, isključivanje i resetovanje računara – svaki kvar pri radu na računaru prijavite zaposlenima u Odseku za informacione tehnologije.
  5. Ako su svi računari zauzeti, vratite se kasnije, kako bi se izbegle gužve u učionici.
  6. Nakon završenog rada u Internet sale radno mesto ostavite uredno, kako ste ga i zatekli, kako bi bilo dostupno za korišćenje ostalim kolegama.
  7. Svoja dokumenta sačuvajte na CD-u ili USB memoriji jer se svi fajlovi brišu u toku 24h.
  8. Sva predavanja se nalaze na svakom računaru, tako da imate mogućnost da diskove snimite na USB ili CD. U slučaju bilo kakvog problema ili nejasnoće, obratite se zaposlenima u Odseku za Informacione Tehnologije.