Kurs Plasiranje kozmetičkog proizvoda na tržište

Kurs u organizaciji Centra za kozmetologiju i dermofarmaciju Farmacautskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom "PLASIRANJE KOZMETIČKOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE – DOKUMENTACIJA SA INFORMACIJAMA O PROIZVODU" održaće se 29.05.2021. godine od 9.00-13.30 časova putem on line platforme.

  • Više informacija o planu i programu škole možete preuzeti ovde
  • Prijavu za kurs možete obaviti ovde