Radna grupa za naučno-istraživačku delatnost i međunarodnu saradnju

Okrugli sto održan 17.12.2018.

Prezentacija