NanoTemptAble

Projekat Nanoparticle Enabled Medicinal Products: Temptations in the Step-by-Step Characterization

Farmaceutski fakultet je 24. januara 2022. godine potpisao  ugovor sa Zajedničkim istraživačkim centrom Evropske komisije (European Commission Joint Research Centre, Directorate F - Health, Consumers and Reference Materials) na period od godinu dana, čime je zvanično otpočelo sprovođenje projekta Nanoparticle Enabled Medicinal Products: Temptations in the Step-by-Step Characterization (akronim: NanoTemptAble), koji je odobren u okviru poziva Open Access to Joint Research Cenetr Research Infarstructures 2020-1-RD-NanoBiotech (relevance driven). Ovaj projekat će se realizovati u saradnji sa Nanobiotehnološkom laboratorijaom Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije u Italiji, i ima za cilj unapređenje postojećih i razvoj novih pouzdanih protokola za fizičkohemijska ispitivanja u domenu pretkliničke procene lekova na bazi nanomaterijala. Rukovodilac projekta sa strane Farmaceutskog fakulteta je prof. dr Snežana Savić, a članovi istraživačkog tima su mag. farm. Ines Nikolić, asistent na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, mag. farm. Jelena Đoković i mag. farm. Jelena Mitrović, istraživači na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju.

Saradnja Farmaceutskog fakulteta sa Nanobiotehnološkom laboratorijom počela je 2019. godine, a ovo je treći zajednički odobreni projekat Nanobiotehnološke laboratorije i istraživačke grupe prof. Snežane Savić iz oblasti farmaceustske nanotehnologije.

pdf verzija projekta