Laboratorija za farmaceutsku mikrobiologiju i imunologiju

Mikrobiološka laboratorija pruža sledeći vid usluga:

1. Ispitivanje sterilnosti farmaceutskih proizvoda i medicinskih sredstava
2. Ispitivanje mikrobiološke ispravnosti farmaceutskih proizvoda
3. Priprema protokola verifikacije metode i eksperimentalno izvođenje ispitivanja mikrobiološke čistoće farmaceutskih proizvoda

Cene navedenih usluga mogu se naći na sajtu Farmaceutskog fakulteta.

Za sprovođenje bilo kog od navedenih ispitivanja potrebno je popuniti i dostaviti Zahtev za ispitivanje.