Pripremna nastava za prijemni ispit iz hemije i matematike

Sva obaveštenja na telefone:

Hemija: 011/ 3951-235

Matematika: 011/ 3951-299

Nastava se organizuje iz predmeta:

Fond časova

Cena

Matematika

80

27000,00 rsd

Hemija

80

27000,00 rsd

Polaznici pripremne nastave mogu da se odluče za pohađanje samo jednog od kurseva. U slučaju pohađanja oba kursa uplatu izvršiti na posebnim uplatnicama (uplatnice popuniti čitkim slovima sa imenom i prezimenom polaznika kursa).

Pripremna nastava će biti organizovana na dva načina:

1. Održavanje nastave u prostorijama Fakulteta

Prvi termin Matematika 7. decembar 2019. od 10h (amfiteatar 3).

Prvi termin Hemija: 8. decembar 2019. od 10h (amfiteatar 3).

Uplatu za ovaj način pohađanja priprema izvršiti najkasnije do 07.12.2019. na žiro račun Farmaceutskog fakulteta:

 

Primalac:

Farmaceutski fakultet u Beogradu, Vojvode Stepe 450

Svrha doznake:

Priprema za prijemni ispit (navesti predmet, hemija ili matematika)

Iznos:

27000,00

Žiro račun:

840-1127666-05

Poziva na broj

14

Dokaz o uplati doneti na prvi čas.

2. Održavanje nastave na daljinu (online)

Prvi termin Matematika 7. decembar 2019. od 10h

Prvi termin Hemija: 8. decembar 2019. od 10h

Uplatu za ovaj način pohađanja priprema izvršiti najkasnije do 30.11.2019. na žiro račun Farmaceutskog fakulteta:

Primalac:

Farmaceutski fakultet u Beogradu, Vojvode Stepe 450

Svrha doznake:

Priprema za prijemni ispit na daljinu (online) (navesti predmet, hemija ili matematika)

Iznos:

27000,00

Žiro račun:

840-1127666-05

Poziva na broj

OL - 14

Dokaz o uplati (skeniranu uplatnicu ili elektronsku potvrdu) i kontakt email poslati na adrese:

za HEMIJU: miodrag.nikolic@pharmacy.bg.ac.rs

za MATEMATIKU: jadranka.adamovic@pharmacy.bg.ac.rs

Polaznicima priprema na daljinu biće organizovane konsultacije koje će se održavati na Fakultetu od januara 2020. Raspored održavanja konsultacija biće naknadano objavljen.

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva možete videti ovde.

Nastava se održava subotom i nedeljom.

Raspored termina održavanja pripremne nastave

Prijemni ispit 2019/20. godine


Preuzmite test (hemija i matematika) sa prijemnog ispita za upis studenata 2019/20. godine na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Prijemni ispit 2018/19. godine


Preuzmite test sa prijemnog ispita za upis studenata 2017/18. godine na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Prijemni ispit 2017/18. godine


Preuzmite test sa prijemnog ispita za upis studenata 2017/18. godine na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Prijemni ispit 2016/17. godine


Preuzmite test sa prijemnog ispita za upis studenata 2016/17. godine na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Prijemni ispit 2015/16. godine


Preuzmite test sa prijemnog ispita za upis studenata 2015/16. godine na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Spisak nastavnih jedinica za pripremu prijemnog ispita nalazi se ovde.

LITERATURA:

Matematika

  • Srednjoškolski udžbenici i zbirke od I do IV razreda.
    Oblasti: 1. Stepenovanje i korenovanje, 2. Algebarske jednačine i nejednačine, 3.  Eksponencijalna i logaritamska funkcija, 4. Trigonometrija, 5. Analitička geometrija, 6. Operacije sa funkcijama, 7. Binomna formula. Aritmetički i geometrijski niz, geometrijski red. 8. Razni zadaci (iz prethodnih oblasti)
  • J. Kečkić, S. Nikčević, D. Ranković, J. Jocković: Matematika, priprema prijemnog ispita za Farmaceutski fakultet   (izdavač Alexandria, Beograd, izdanje 2013; može se kupiti u knjižari „Grafopan“, Vojvode Stepe br.8)

Hemija

  • Udžbenici i zbirke zadataka iz hemije (opšte, neorganske i organske) od I do IV razreda  gimnazije prirodnog smera.
  • Mira Čakar, Gordana Popović, Tatijana Jovanović, Zagorka Korićanac, Vladimir Savić, Zorana Tokić-Vujošević: Zbirka zadataka iz hemije za pripremu prijemnog ispita (može se kupiti u skriptarnici Farmaceutskog fakulteta)