Гуенка Петрова

Farmaceutski fakultet

Звање: гостујући професор
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Емаилgpetrova@pharmfac.mu-sofia.bg

ЦВ


Проф. Петрова је завршила додипломске студије из фармације на Медицинском Универзитету у Софији и економије на Универзитету Националне и Светске Економије. Докторирала је из области  употребе лекова и предвиђања, за темом докторске дисертације „Реформа фармацеутског сектора у земљама Балкана“. Тренутно је редовни професор фармакоекономије на Медицинском Универзитету у Софији и гостујући професор на већем броју универзитета. Специјализирала је здравство и фармакоекономију. Истраживачки интерес покрива области здравствене економије, фармакоекономије и социјално здравствених наука. Има преко 35 година радног искуства у истраживању и образовању, 353 публикације у оквиру Wеб оф Сциенце, 16 менторстава у докторским дисертацијама. Тренутно учествује у више од 20 националним и међународних пројеката, финансираних од стране Хоризон 2020, ЦОСТ, Ерасмус и других. Такође, проф. Петрова је консултант за интернационалне фармацеутске компаније и међународне организације.

  • Turcu-Stiolica, A., Kamusheva, M., Bogdan, M., Tadic, I., Harasani, K., Subtirelu, M.-S., Meca, A.-D., Šesto, S., Odalović, M., Arsić, J., Stojkov, S., Terzieva, E., Petrova, G. Pharmacist's Perspectives on Administering a COVID-19 Vaccine in Community Pharmacies in Four Balkan Countries (2021) Frontiers in Public Health, 9, art. no. 766146, DOI: 10.3389/fpubh.2021.766146
  • van Boven, J.F.M., Tsiligianni, I., Potočnjak, I., Mihajlović, J., Dima, A.L., Nabergoj Makovec, U., Ágh, T., Kardas, P., Ghiciuc, C.M., Petrova, G., Bitterman, N., Kamberi, F., Culig, J., Wettermark, B. European Network to Advance Best Practices and Technology on Medication Adherence: Mission Statement (2021) Frontiers in Pharmacology, 12, art. no. 748702, DOI: 10.3389/fphar.2021.748702
  • Tachkov, K., Mitkova, Z., Milushewa, P., Petrova, G. Biosimilar insulins and their impact on prices and utilization of insulins in Bulgaria (2021) Healthcare (Switzerland), 9 (6), art. no. 697, DOI: 10.3390/healthcare9060697
  • Kamusheva, M., Tachkov, K., Dimitrova, M., Mitkova, Z., García-Sáez, G., Hernando, M.E., Goettsch, W., Petrova, G. A Systematic Review of Collective Evidences Investigating the Effect of Diabetes Monitoring Systems and Their Application in Health Care (2021) Frontiers in Endocrinology, 12, art. no. 636959, DOI: 10.3389/fendo.2021.636959
  • Daubner-Bendes, R., Kovács, S., Niewada, M., Huic, M., Drummond, M., Ciani, O., Blankart, C.R., Mandrik, O., Torbica, A., Yfantopoulos, J., Petrova, G., Holownia-Voloskova, M., Taylor, R.S., Al, M., Piniazhko, O., Lorenzovici, L., Tarricone, R., Zemplényi, A., Kaló, Z. Quo Vadis HTA for Medical Devices in Central and Eastern Europe? Recommendations to Address Methodological Challenges (2021) Frontiers in Public Health, 8, art. no. 612410, DOI: 10.3389/fpubh.2020.612410
  • Tachkov, K., Boydzhieva, V., Mitkova, Z., Stoilov, N., Petrova, G. PHARMACOECONOMIC MODELS IN RHEUMATOLOGY (2021) Rheumatology (Bulgaria), 29 (4), pp. 15-39.
  • Kostova, D., Stoev, S., Tachkov, K., Petrova, G. Cost-effectiveness of in vitro fertilization and controlled ovarian hyperstimulation before and after the COVID-19 outbreak (2021) Biotechnology and Biotechnological Equipment, 35 (1), pp. 1821-1827. DOI: 10.1080/13102818.2021.2022993
  • Seitaridou, Y., Tsekov, I., Kamusheva, M., Dimitrova, M., Petrova, G. Analysis of patients’ access to reimbursed biotechnological medicines for multiple sclerosis in Bulgaria and Greece (2021) Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, DOI: 10.1080/14737167.2021.1981134
  • Dimitrova, M., Milushewa, P., Petrova, E., Mihaylova, D., Tzvetanova, N., Petrova, G. Triple negative breast cancer in Bulgaria: epidemiological data and treatment patterns based on real world evidence and patient registries (2021) Biotechnology and Biotechnological Equipment, 35 (1), pp. 551-559. DOI: 10.1080/13102818.2021.1903338
  • Tachkov, K., Mitov, K., Koleva, Y., Mitkova, Z., Kamusheva, M., Dimitrova, M., Petkova, V., Savova, A., Doneva, M., Tcarukciev, D., Valov, V., Angelova, G., Manova, M., Petrova, G. Life expectancy and survival analysis of patients with diabetes compared to the non diabetic population in Bulgaria (2020) PLoS ONE, 15 (5), art. no. e0232815, DOI: 10.1371/journal.pone.0232815