Информације за будуће студенте

Студенти Фармацеутског факултета су основали facebook групу (https://www.facebook.com/groups/buducistudentiff/), намењену будућим студентима. Сви заинтересовани могу преко ове групе добити одговоре на своја питања од старијих студената. Ваша питања су добродошла!

На основу члана 28 Статута Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета Наставно-научно веће Фармацеутског факултета је 25. октобра 2018. године донело је Одлуку број 2277/1 којом се утврђују правила полагања пријемног испита за упис у прву годину интегрисаних академских студија.

Почев од академске 2019/2020 године, пријемни испит ће се полагати из предмета Хемија (органска и неорганска) - обавезни предмет и Математика или Биологија - опционо један од ова два предмета по избору кандидата. Заједнички тест ће се полагати у једном дану у трајању од 3 сата уз расподелу бодова 30/30.

Списак наставних јединица за припрему пријемног испита налази се овде.