Др сц. Оливера Чудина

Farmaceutski fakultet

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 206, блок Б
Телефон: +381 11 3951-343
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: ocudina@pharmacy.bg.ac.rs


Оливера Чудина је магистрирала 1996. године на Фармацеутском факултету у Београду. Докторат је одбранила 2007. године на Фармацеутском факултету у Београду. Део својих докторских студија израдила је у сарадњи са Катедром за биофармацију Фармацеутског факултета у Љубљани.

У Институту за фармацеутску хемију и аналитику лекова др Оливера Чудина учествује у реализацији практичне наставе додипломских студија у оквиру предмета Фармацеутска хемија II и Фармацеутска хемија III.

Од 2001. године др Оливера Чудина учествује у пројектима Министарства науке, технологије и развоја Републике Србије.

Испитивање физичко-хемијских особина и потенцијалних интеракција лекова са различитим врстама мицела, ин витро испитивање интестиналне пермеабилности лекова, одређивање лекова различитих механизама деловања применом савремених инструменталних метода: степен чистоће, деградациони производи, оптимизација предложених метода, испитивање стабилности дозираних облика

Коаутор је 10 научних радова штампаних у целини у часописима са СЦИ листе са импакт фактором и 7 радова у виду проширених апстраката на међународним скуповима. На саветовањима и конгресима учествовала је са 12 научних саопштења штампаних у изводу (9 на међународним скуповима и 3 на националним скуповима). Коаутор је два стручна рада на међународним симпозијумима.

Др сц. Оливера Чудина је коаутор Приручника за практичну наставу из Фармацеутске хемије I и II за студенте Фармацеутског факултета.

Истраживачки интерес: Испитивање физичко-хемијских особина и потенцијалних интеракција лекова са различитим врстама мицела, ин витро испитивање интестиналне пермеабилности лекова, одређивање лекова различитих механизама деловања применом савремених инструменталних метода: степен чистоће, деградациони производи, оптимизација предложених метода, испитивање стабилности дозираних облика