Др сц. Славица Ерић

Dr sc. Slavica Erić

Звање: Редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 207
Телефон: +381 113951 355
Фаx: +381 11 3972-840

Email: seric@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Професор Славица Ерић дипломирала је 1991. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. Након једногодишњег стажа у Биохемијској лабораторији Клиничког центра Србије, запослена је као сарадник на Катедри за фармацеутску хемију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. На истој катедри, одбранила је магистарску тезу 1998. године. Докторску дисертацију у области квантитативних односа структуре и дејства лекова и молекулског моделирања одбранила је 2004 године, у сарадњи са Националним хемијским институтом у Љубљани, Словенија (Лабораторија за хемометрију и Лабораторија за молекулско моделирање). Од 2005. године ради као доцент на Катедри за фармацеутску хемују. Постдокторско усавршавање у области физичко-хемијске карактеризације лекова обавила је у току 2006-2007 године, у Sirius Analytical Instruments, Велика Британија. Од 2011 године, ради као ванредни професор на Катедри за фармацеутску хемију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Специјалистички рад у области Испитивања и контроле лекова одбранила је 2014. године.

Проф. Ерић предаје Фармацеутску хемију 1, Дизајн и синтезу лекова и Одабрана поглавља фармацеутске хемије у оквиру интегрисаних академских студија. Такође је укључена у извођење наставе на докторским (модул Фармацеутска хемија и Аналитика лекова) и специјалистичким студијама (QP специјализација). Била је ментор једне одбрањене магистарске тезе (2011) и једне докторске дисертације (2013), као и 15 дипломских радова.

Научна истраживања проф. Ерић укључују проучавања физичко-хемијских особина и механизама дејства лекова на молекуларном нивоу. У свом истраживачком раду примењује методе успостављања квантитативних односа структуре, особина и активности лекова, молекулског моделирања и симулација молекуларне динамике за рачунарско дизајнирање нових лекова (антитуморских лекова и ГПЦР антагониста). Такође примењује хемометријске методе у различитим аспектима фармацеутске и медицинске хемије (проучавање квантитативних односа структуре и особина лекова применом хроматографских параметара, проучавање ефеката хемијских сусптанци у окружењу на рецепторе, предвиђање пермеабилности и транспорта лекова). Проф. Ерић сарађује са Националним хемијским институтом у Љубљани (Словенија), Фармацеутским факултетом Универзитета Hertfordshire (УК), Simulations Plus (УСА), Факултетом за хемију Универзитета у Скопљу. Била је руководилац билатералног пројекта са Републиком Словенијом, као и учесник великог броја националних и интернационалних пројеката.

 • Computational classification models for predicting the interaction of drugs with P-glycoprotein and Breast Cancer Resistance Protein. Slavica Erić, Marko Kalinić, Katarina Ilić, Mire Zloh; SAR QSAR Environ. Res.,(2014) in press
 • Structural insights into binding of small molecule inhibitors to Enhancer of Zeste Homolog 2. Kalinić Marko, Zloh Mire, Erić Slavica; (2014). J. Comput. Aided Mol. Des. online first. doi:10.1007/s10822-014-9788-1.
 • In silico design of small molecule inhibitors of CDK9 / cyclin T1 interaction. Randjelovic Jelena, Erić Slavica, Savic Vladimir; Journal of Molecular Graphics and Modeling (2014) 50: 100-112
 • Insights into mechanism of anticancer activity of pentacyclic oxindole alkaloids of Uncaria tomentosa by means of a computational reverse virtual screening and molecular docking approach. Kozielewicz Pawel, Zloh Mire, Paradowska Katarzyna, Erić Slavica; Wawer Iwona Monatshefte fur Chemie - Chemical Monthly (2014) 145: 1201-1211
 • Computational study and peptide inhibitors design for the CDK9 –cyclin T1 complex. Jelena Ranđelović, Slavica Erić, Vladimir Savić; Journal of Molecular Modeling (2013) 19: 1711-1725
 • Study of the selectivity of α1-adrenergic antagonists by molecular modeling of alpha1a-, alpha1b- and alpha1d-adrenergic receptor subtypes and docking simulations. Slavica Erić, Tom Šolmajer, Miha Kotnik, Mire Zloh, Danica Agbaba; Monatshefte fur Chemie-Chemical Monthly (2013)144: 903-912
 • Prediction of aqueous solubility of drug-like molecules using a novel algorithm for automatic adjustment of relative importance of descriptors implemented in counter-propagation artificial neural networks. Erić Slavica, Kalinic Marko, Popovic Aleksandar, Zloh Mire, Kuzmanovski Igor; International Journal of Pharmaceutics (2012) 437: 232-241
 • Target fishing and docking studies of the novel derivatives of aryl-aminopyridines with potential anticancer activity. Erić Slavica, Ke Song, Barata Teresa, Solmajer Tom, Antic-Stankovic Jelena, Juranic Zorica, Savic Vladimir, Zloh Mire; Bioorganic& Medicinal Chemistry (2012) 20: 5220-5228
 • Antiproliferative activity and QSAR studies of a series of new 4-aminomethylidene derivatives of some pyrazol-5-ones. Markovic Violeta, Erić Slavica, Stanojković Tatjana, Gligorijević Nevenka, Aranđelović Sandra, Todorović Nina, Trifunović Snežana, Manojlović Nedeljko, Jelić Ratomir, Joksović Milan; Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (2011) 21: 4416-4421
 • Synthesis, antitumor activity and QSAR studies of some 4-aminomethylidene derivatives of edaravone. Markovic Violeta, Erić Slavica, Juranic Zorica, Stanojkovic Tatjana, Joksovic Ljubinka, Rankovic Branislav, Kosanic Marijana, Joksovic Milan; Bioorganic Chemistry (2011) 39: 18-27
 • Prediction of toxicity and data exploratory analysis of estrogen-active endocrine disruptors using counter-propagation artificial neural networks. Nataša Stojić, Slavica Erić, Igor Kuzmanovski; Journal of Molecular Graphics and Modeling (2010) 29: 450-460
 • Role of complexes formation between drugs and penetration enhancers in transdermal delivery. Drakulic BJ, Juranic IO, Erić S, Zloh M;  International Journal of Pharmaceutics (2008) 363:40-9.
 • Prediction of Selectivity of α1 Adrenergic Antagonists by Counterpropagation Neural Network (CP-ANN), Erić S, Solmajer T, Zupan j, Novic M, Oblak M, Agbaba D; Il Farmaco (2004) 59: 389-395
 • Quantitative Structure-Activity Relationships ofalphaα1 Adrenergic Antagonists. Erić S, Solmajer T, Novic M, Oblak M, Agbaba D; Journal of Molecular Modeling (2004) 10: 139-150