Др сц. Зорица Вујић

Dr sc. Zorica Vujić

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску хемију

Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, 206
Телефон: +381 11 3951-340
Факс: +381 11 3972-840
Еmail: zvujic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Зорица Вујић је дипломирала 1987. године на Фармацеутском факултету у Београду са просечном оценом 9,73. У току III и IV године студија била је стипендиста Републичке фондације за развој научног подмлатка. Магистрирала је 1996. и докторирала 2001. године на Фармацеутском факултету у Београду. Одбранила специјалистички рад 2002. године из области Испитивање и контрола лекова на истом факултету.

Као студент докторских студија провела је 3 месеца у лабораторији Медицинског факултета Карловог Универзитета у Прагу (Чешка).

У оквиру последокторског усавршавања провела је 15 месеци у лабораторији проф. др Рицхард ван Бреемена на Фармацеутском факултету Универзитета Ilinois у Чикагу (САД) где је као сарадник учествовала на пројекту Biomedical Mass Spectrometry.

Др Зорица Вујић је била сарадник на пројектима које је финансирало Министарство за науку Републике Србије: Лек, физичко-хемијске особине, стабилност и нове, методе у аналитици (1996-2001), Молекулске структуре, хемијске трансформације, физичко-хемијске карактеризације, фармацеутска чистоћа и анализа фармаколошки активних једињења (2002-2004) и Супстанце за фармацеутску употребу: моделирање, синтеза, физичко-хемијске и биолошке особине, степен чистоће и испитивање дозираних облика (2005- ), Фармацеутски факултет – ангажованост 8 месеци.

Др Зорица Вујић учествује у реализацији наставе дипломских студија у звању ванредног професора у Институту за фармацеутску хемију и аналитику лекова. Учествује у комисијама за одбрану специјалистичких радова на специјализацији из Испитивања и контроле лекова.

Објавила је укупно 75 радова и саопштења, коаутор уџбеника Приручник за практичну наставу из фармацеутске хемије, издавач фармацеутски факултет, Београд 2004, ИСБН 86-80263-27-3 и аутор самосталног рада Аналитика антидепресива (ТЛЦХПЛЦ, ЦЕ), Задужбина Андрејевић, Београд, 2002, ИСБН 86-7244-303-9 који је штампан у оквиру Editio Disertatio. Рецензент је водећег међународног часописа Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis i domaćeg Journal of Serbian Chemical Society.

Доц. др Зорица Вујић била је члан стручне групе за усаглашавање и обраду текстова превода European Pharmacopoeia, Third Edition published 1996, за припрему издања Југословенска фармакопеја 2000, пето издање. Члан је Фармацеутског друштва Србије, била је члан научног одбора IV Конгреса фармацеута Србије.

Истраживачки интерес: Фармацеутска хемија – физичко-хемијске особине лекова, аналитика дозираних облика, анализа ИНН фармацеутских супстанци, примена спектроскопских и сепарационих метода за анализу фармацеутских супстанци

Језици: енглески

    • Zorica Vujić, Dušanka Radulović, Danica Agbaba. Densitometric determination of metoprolol-tartrate in pharmaceutical dosage forms. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 1997; 15: 581-585
    • Dušanka Radulović, Katarina Karljiković-Rajić, Branka Lučić, Zorica Vujić. A preliminary study of beta-cyclodextrin/metoprolol-tartrate inclusion complex for potential enantiomeric separation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2001; 24; 871-876
    • Zorica Vujić, Dušanka Radulović, Branka Lučić, Slavica Erić, Vesna Kuntić. UV-densitometric determination of maprotiline, desipramine and moclobemide in pharmaceutical dosage forms, Chromatographia, 2003; 57, 687-689
    • Dragana Orlović, Dušanka Radulović, Zorica Vujić. Determination of s-carboxymethyl-l-cysteine, methylparaben and their degradation products in syrup preparations, 2004; Chromatographia, 60, 329-333
    • Vesna Kuntić, Nataša Pejić, Branislava Ivković, Zorica Vujić, Katarina Ilić, Svetlana Mićić, Vladanka Vukojević, Isocratic RP-HPLC method for rutin determintion in solid oral dosage forms. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2006; 24, 871-876