Др сц. Милкица Цревар Сакач

Farmaceutski fakultet

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, 309
Телефон: +381 11 3951-335
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: milkica@pharmacy.bg.ac.rs


Милкица Цревар је рођена 26.априла 1981. године у Карловцу у Републици Хрватској.

Дипломирала је 2005. године на Фармацеутском факултету у Београду.

Од марта 2005. године је запослена у Институту за фармацеутску хемију и аналитику лекова, где учествује у реализацији практичне наставе додипломских студија у оквиру предмета Фармацеутска хемија 1, Фармацеутска хемија 2 и Фармацеутске хемија 3.

Студент је докторских студија из Фармацеутске хемије на Фармацеутском факултету у Београду под менторством проф. др Зорице Вујић.

Од 2005. године учествује као истраживач у пројекту Министарства науке Републике Србије.

Учествовала је са једним саопштењем на ИВ Конгресу фармацеута Србије са међународним учешћем. У септембру 2007. са једним саопштењем учествовала је и на ИВ конгресу фармацеута Македоније са међународним учешћем на Охриду, у Македонији. Има објављен један рад у Архиву за фармацију Републике Србије.

Истраживачки интерес: Фармацеутска-медицинска хемија и структурна анализа. Испитивање нечистоћа и метаболизма лековитих супстанци у биолошком материјалу, ин виво и ин витро уз употребу различитих техника (ХПЛЦ,ТЛЦ…). Посебно интересовање за метаболизам статина.

Језици: енглески

Save

Save