Др сц. Владимир Добричић

Farmaceutski fakultet

Звање: доцент
Организациона јединицаКатедра за фармацеутску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија
Телефон:  +381 11 3951332
Фаx
Емаилvladimir@pharmacy.bg.ac.rsВладимир Добричић је рођен у Београду 1984. године, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 2009. године на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету са просечном оценом 9,87. Проглашен је од стране Друштва медицинских биохемичара и научне фондације „проф. др Иван Беркеш“ за најбољег студента дипломираног фармацеута у школској 2008/2009. години. Од стране Универзитета у Београду, проглашен је за најбољег студента генерације Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета који је дипломирао у школској 2008/2009. години.

Докторске студије је завршио на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету са просечном оценом 10.00. Докторску дисертацију под називом „Дизајнирање, синтеза, физичко-хемијске и биолошке особине амида кортиенских киселина антиинфламаторних стероида“ одбранио је 2014. године и стекао звање доктор медицинских наука - фармацеут. Током докторских студија, у периоду 2009-2011. године, био је стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка и стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Од 2011. године до данас запослен је на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету у звањима:  сарадник у настави (2011-2012), истраживач - сарадник на пројекту ОИ172041 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2012 - 2015), стручни сарадник (2015 - 2016) и доцент за ужу научну област Фармацеутска - медицинска хемија и структурна анализа (од 2016. године). Учествује у извођењу наставе на интегрисаним академским студијама, на предметима Фармацеутска хемија И, Фармацеутска хемија ИИ и Фармацеутска хемија ИИИ.

До сада је објавио 14 радова у међународним часописима М20 категорије, 3 рада у часописима националног значаја (М50) и има више од 30 саопштења и предавања по позиву са међународних скупова и скупова националног значаја (М31, М32, М33, М34 и М64). У периоду 2010-2011. год. био је ангажован на пројекту основних истраживања Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије под називом „Супстанце за фармацеутску употребу: моделирање, синтеза, физичко-хемијске и  биолошке особине, степен чистоће и испитивање дозираних облика“ (ОИ 142072), а од 2011. године на пројекту основних истраживања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под називом „Развој молекула са антиинфламаторним и кардиопротективним дејством: структурне модификације, моделовање, физичкохемијска карактеризација и формулациона испитивања“ (ОИ 172041). Члан је организационог одбора међународне ЦОСТ акције „Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process (MuTaLig)“ (CA15135; 2016 - 2020).  

Iстраживачки интерес: дизајнирање, синтеза, испитивање физичко-хемијских и биофармацеутских особина једињења са потенцијалном фармаколошком активношћу; развој и валидација аналитичких и биоаналитичких метода за одређивање садржаја фармацеутских супстанци; примена ин витро техника у процени апсорпције фармацеутских супстанци из формулација.


 • Janković J, Djekic Lj, Dobričić V, Primorac M. Evaluation of critical formulation parameters in design and differentiation of self-microemulsifying drug delivery systems (SMEDDSs) for oral delivery of aciclovir. International Journal of  Pharmaceutics, 2016, 497, 301-311(IF (2015): 4.248, Pharmacology & Pharmacy 43/255, M21).

 • Janićijević J, Krajišnik D, Čalija B, Nedić Vasiljević B, Dobričić V, Daković A, Antonijević MD, Milić J. Modified local diatomite as potential functional drug carrier - a model study for diclofenac sodium. International Journal of  Pharmaceutics, 2015, 496, 466-474(IF (2014): 4.011, Pharmacology & Pharmacy 43/255, M21).

 • Vucicevic J, Nikolic K, Dobričić V, Agbaba D. Prediction of blood - brain barrier permeation of α-adrenergic and imidazoline receptor ligands using PAMPA technique and quantitative-structure permeability relationship analysis. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2015, 68, 94-105 (IF (2014): 3.463, Pharmacology & Pharmacy 63/255, M21).

 • Dobričić V, Francuski BM, Jaćević V, Rodić MV, Vladimirov S, Čudina O, Francuski Dj. Synthesis, crystal structure and local anti-inflammatory activity of L-phenylalanine methyl ester derivative of dexamethasone-derived cortienic acid, Journal of the Serbian Chemical Society, 2015, 80, 1481-1488 (IF (2014): 1.009, Chemistry, Multidisciplinary 105/157, M23).

 • Krstić M, Popović M, Dobričić V, Ibrić S. Influence of solid drug delivery system formulation on poorly water-soluble drug dissolution and permeability. Molecules 2015, 20, 14684-14698 (IF (2014): 2.791, Chemistry, Organic 16/58, M21).

 • Dobričić V, Marković B, Milenković N, Savić V, Jaćević V, Rančić N, Vladimirov S, Čudina O. Design, synthesis and local anti-inflammatory activity of 17b-carboxamide derivatives of glucocorticoids. Archiv der Pharmazie 2014, 347, 786-797 (IF (2014): 1.680, Chemistry, Multidisciplinary 67/157, M22).

 • Dobričić V,Nikolic K, Vladimirov S, Čudina O. Biopartitioning micellar chromatography as a predictive tool for skin and corneal permeability of newly synthesized 17b-carboxamide steroids. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2014, 56, 105-112 (IF (2014): 3.463, Pharmacology & Pharmacy 63/255, M21).

 • Dobričić V, Marković B, Nikolic K, Vladimirov S, Čudina O. 17b-carboxamide steroids – in vitro prediction of human skin permeability and retention using PAMPA technique. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2014, 52, 95-108 (IF (2014): 3.463, Pharmacology & Pharmacy 63/255, M21).

 • Krajišnik D, Daković A, Malenović A, Djekić Lj, Kragović M,  Dobričić V, Milić J. An investigation of diclofenac sodium release from cetylpyridinium chloride-modified natural zeolite as a pharmaceutical excipient. Microporous and Mesoporous Materials 2013,167, 94-101 (IF (2013): 3.400, Chemistry, Applied 10/71, M21).

   

  Markovic B, Dobricic V, Vladimirov S, Cudina O, Savic V, Karljikovic-Rajic K.  Investigation of solvolysis kinetics of new synthesized fluocinolone acetonide C-21 esters-an in vitro model for prodrug activation. Molecules 2011, 16, 2568-2671 (IF (2011): 2.411, Chemistry, Organic 24/56, M22).