Др сц. Катарина Николић

Dr sc. Katarina Nikolić

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 207
Телефон: +381 11 3951-259
Факс: +381 11 397-43-49
Email: knikolic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Проф. др. Катарина Николић је рођена 04.02.1975. године у Сремској Митровици. Завршила је гимназију природно-математичког смера у Руми.

1998. годије је дипломирала на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9.23.

1999. године је поводом јубилеја Универзитета у Београду добила награду најбољег студента генерација Фармацеутског факултета за школску 1997/98 годину.

Магистарску тезу под насловом: “Примена блиске инфрацрвене спектроскопије у квантитативној анализи Хидрокортизон Натријум Сукцината за ињекције” је одбранила 2001. године код ментора проф. др. Убавке Миоч, на Факултету за Физичку хемију Универзитета у Београду.

Од 2001. до 2005. године је била ангажована као истраживач сарадник на међународном пројекту: „Сyнтхесис, антиоxидант анд антицанцер ацтивитиес оф миxед селениум-тоцопхерол антиоxидантс” под руководством проф. др. Анастасиоса Керамидаса на Хемијском факултету Универзитета у Никозији, Кипар.

Докторску дисертацију под насловом: „Молекулско моделирање и ин витро испитивање антиоксидативних особина фенилселеносукцинил-α-токоферил естара са потенцијалним антипролиферативним дејством” је одбранила 2007. године, ментор Проф. др. Даница Агбаба, Катедра за Фармацеутску хемију, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Од 2007 године је ангажована за вођење експерименталних и теоријских вежби из Фармацеутске хемије ИИ и ИИИ интегрисаних академских студија на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

Од 2012 је запослена као доцент на Катедри за Фармацеутску хемију, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, а 2017 је изабрана у звање ванредног професора на истој катедри.

Од 2007 године активно учествује на истраживачком пројекту Министарства науке Републике Србије под руководством проф. др. Данице Агбаба, Катедра за Фармацеутску хемију и аналитику лекова Фармацеутског факултета Универзитета у Београду (142071, 172033). Од 2010 је ангажована и на истраживачком пројекту Министарства науке Републике Србије под руководством Института за Нуклеарне Науке –Винча, Универзитета у Београду (173001).

Проф. др. Катарина Николић је ангажована на три ФП7/ЦОСТ (Еуропеан Цооператион ин Сциенце анд Тецхнологy) међународна пројекта ЦМ0603 (2008-2011), ЦМ1103 (2011-2015) и ЦМ1207 (2013-2017). Тренутно је ангажована је на Хорисон 2020 ЦОСТ пројектима: ЦА15135, ЦА16205 и ЦМ1406 Епицхембио

http://epichembio.eu/

Основне области научно-истраживачког рада обухватају: молекулско моделирање, QСАР, QСПР, QСРР, формирање 3Д-структуре фармакофоре, рационални дизајн лекова, виртуелни докинг, виртуелни скрининг, молекулска динамика, оптимизација структуре леад молекула, синтеза, ин витро/ин силицо АДМЕТ скрининг, хемометрија и развој нових аналитичким метода (ХПЛЦ, УПЛЦ, ХП-ТЛЦ, ЦЕ, ЛЦ-МС). Истраживачки рад је усмерен на развој нових антихипертензива, цитостатика и лекова за терапију неуродегенеративних обољења.

Проф. др. Катарина Николић је објавила седамдест и пет радова у међународним научним часописима и једну монографију од међународног значаја. Одржала је преко десет усмених предавања на међународним конференцијама.

  • S. Filipic, K. Nikolic, I. Vovk, M. Krizman, D. Agbaba, Quantitative structure-mobility relationship analysis of imidazoline receptor ligands in CDs-mediated CE, Electrophoresis, 34, 471-482 (2013).
  • B. M. Ivkovic, K. Nikolic, B. B. Ilic, Z. S. Zizak, R. B. Novakovic, O. A. Cudina, S. M. Vladimirov, Phenylpropiophenone derivatives as potential anticancer agents: Synthesis, biological evaluation and quantitative structure activity relationship study, European Journal of Medicinal Chemistry, 63, 239-255 (2013).
  • O.M. Bautista-Aguilera, A. Samadi, M. Chioua, K. Nikolic, S. Filipic, D. Agbaba, E. Soriano, L. Andrés, M.I. Rodríguez-Franco, S. Alcaro, R.R. Ramsay, F. Ortuso, M. Yañez, J.M. Contelles. N-Methyl-N-((1-methyl-5-(3-(1-(2-methylbenzyl)piperidin-4-yl)propoxy)-1H-indol-2-yl)methyl)prop-2-yn-1-amine, a New Cholinesterase and Monoamine Oxidase Dual Inhibitor. Journal of Medicinal Chemistry 57, 10455-10463 (2014).
  • K. Nikolic, L. Mavridis, O.M.B. Aguilera, J.M. Contelles, H. Stark, M. Carreiras, I. Rossi, P. Massarelli, D. Agbaba, R.R. Ramsay, J.B.O. Mitchell. Predicting targets of compounds against neurological diseases using cheminformatic methodology. Journal of Computer Aided Molecular Design 29, 183–198 (2015).
  • J. Vucicevic, K. Nikolic, V. Dobricic , D. Agbaba. Prediction of Blood – Brain Barrier Permeation of α-Adrenergic and Imidazoline Receptor Ligands using PAMPA technique and Quantitative-Structure Permeability Relationship analysis. European Journal of Pharmaceutical Sciences 68, 94-105 (2015).
  • S. Butini, K. Nikolic, S. Kassel, H. Brückmann, S. Filipic, D. Agbaba, S. Gemma, S. Brogi, M. Brindisi, G. Campiani, H. Stark. Polypharmacology of dopamine receptor ligands. Progress in Neurobiology 142, 68-103 (2016).
  • Z. Gagic, B. Ivkovic, T. Srdic-Rajic, J. Vucicevic, K. Nikolic, D. Agbaba. Synthesis of the vitamin E amino acid esters with an enhanced anticancer activity and in silico screening for new antineoplastic drugs. European Journal of Pharmaceutical Sciences 88, 59-69 (2016).
  • J. Vucicevic, T. Srdic-Rajic, M. Pieroni, J.M. Laurila, V. Perovic, S. Tassini, E. Azzali, G. Costantino, S. Glisic, D. Agbaba, M. Scheinin, K. Nikolic, M. Radi, N. Veljkovic. A combined ligand- and structure-based approach for the identification of rilmenidine-derived compounds which synergize the antitumor effects of doxorubicin. Bioorganic and Medicinal Chemistry 24, 3174-83 (2016).
  • S. Filipic, D. Ruzic, J. Vucicevic, K. Nikolic, D. Agbaba. Quantitative structure-retention relationship of selected imidazoline derivatives on α1-acid glycoprotein column. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Anal. 127, 101-111, (2016).
  • L. Ismaili, B. Refouvelet, M. Benchekroun, S. Brogi, M. Brindisi, S. Gemma, G. Campiani, S. Filipic, D. Agbaba, G. Esteban, M. Unzeta, K. Nikolic, S. Butini, J.M. Contelles. Multitarget compounds bearing tacrine- and donepezil-like structural and functional motifs for the potential treatment of Alzheimer’s disease. Progress in Neurobiology 151, 4-34 (2017).