Опште информације

Шеф катедре: Редовни професор др сц. Радица Степановић-Петровић


Настава на Катедри за фармакологију обухвата:

  • Интегрисане академске студије (програм акредитован 2008. године) у оквиру предмета
ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм
5MRF3OFRM Фармакологија V NS O 60+15 6 МФ
5MRF3OFRM Фармакологија VI NS O 60+15 5 МФ
5MRF4OFRT Фармакотерапија VII SA O 30+30 4 МФ
5MRF4OFRT Фармакотерапија VIII SA O 15+30 3 МФ
5MRB3OFRM Фармакологија V NS O 60+15 6 МФ-МБ
5MRB3OFRM Фармакологија VI NS O 60+15 5 МФ-МБ

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, НС – научно стручни, СА – стручно-апликативни. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни. Студијски програми: МФ – фармација, МФ-МБ – фармација – медицинска биохемија.

  • Интегрисане академске студије (програм акредитован 2013. године) у оквиру предмета
ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм

Ф207

ФАРМАКОЛОГИЈА 1

IV

НС

О

30 + 15

4

фармација

Ф301

ФАРМАКОЛОГИЈА 2

V

НС

О

45 + 30

6

фармација

Ф308

ФАРМАКОЛОГИЈА 3

VI

НС

О

45 + 15

5

фармација

Ф403

ФАРМАКОЛОГИЈА

VII

СА

О

30 + 30

4

фармација

Ф403

ФАРМАКОЛОГИЈА

VIII

СА

О

15 + 30

5

фармација

Ф5И10

ФАРМАКОТЕРАПИЈА И ПЕДИЈАТРИЈИ X СА ИБ 30+15 4

фармација

Ф207

ФАРМАКОЛОГИЈА 1

IV

НС

O

30 + 15

4

фармација – медицинска биохемија

Ф301

ФАРМАКОЛОГИЈА 2

V

НС

O

45 + 30

6

фармација – медицинска биохемија

Ф308

ФАРМАКОЛОГИЈА 3

VI

НС

O

45 + 15

5

фармација – медицинска биохемија

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, НС – научно стручни, СА – стручно-апликативни. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни.

  • Специјалистичке академске студије модул Фармакотерапија у фармацеутској пракси (у трајању од 3 семестра)
  • Специјалистичке студије за потребе здравства - Фармакотерапија (у трајању од 6 семестра)
  • Докторске академске студије модул Фармакологија

Катедра за фармакологију је матична за ужу научну област фармакологија на Универзитету у Београду од 2006. године.

Области истраживачког рада наставника и сарадника Катедре за фармакологију су: фармакологија бола, бихејвиорална фармакологија, васкуларна фармакологија, неурохемија и метаболизам ЦНС-а, бихејвиорална токсикологија.

Катедра остварује научну и стручну сарадњу са институцијама у земљи и иностранству и успешно сарађује са фармацеутском индустријом. Наставници Института за фармакологију припремају експертска мишљења о фармаколошко-токсиколошкој документацији лекова који се стављају у промет у Србији.

Катедра за фармакологију организује и учествује у курсевима континуиране едукације за фармацеуте, укључена је у различите ваннаставне активности студената и ангажована у вођењу студентских научно-истраживачких радова.