Др сц. Радица Степановић-Петровић

Dr sc. Radica Stepanović-Petrović

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за фармакологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б305
Телефон: +381 11 3951-374
Фаx: +381 11 3972-840
Емаилracabbr@eunet.rsradica.stepanovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Радица Степановић-Петровић је основну школу и гимназију завршила у Београду. Фармацеутски факултет у Београду завршила је 1985. године, са просечном оценом 9,79. Успут је апсолвирала и на Економском факултету Универзитета у Београду. Магистрирала је из области кардиоваскуларне фармакологије 1990. године, на Фармацеутском факултету у Београду, а докторирала из области неуротоксикологије 1995. године на Медицинском факултету у Београду.

У звање доцента за предмет Фармакологија изабрана је 1996. године, у звање ванредног професора 2002. године, а у звање редовног професора 2007. године.

Главни је уредник националног часописа за фармацију Архив за фармацију. Члан је Фармацеутског друштва Србије, Српског фармаколошког друштва, Друштва за неуронауке Србије и Светске асоцијације за проучавање бола (IASP).

У Агенцији за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), као и у Агенцији за лијекове и медицинска средства Црне Горе (ЦАЛИМС) Радица Степановић-Петровић је експерт. Заменик је главног уредника националног часописа за фармацију Архив за фармацију. Члан је Фармацеутског друштва Србије, Српског фармаколошког друштва, Друштва за неуронауке Србије и Светске асоцијације за проучавање бола (IASP).

Области научноистраживачког рада Радице Степановић-Петровић су фармакологија бола,  кардиоваскуларна фармакологија и неуротоксикологија. Из ових области објавила је преко 150 научних и стручних радова, од чега преко 40 научних радова штампаних у целости у међународним часописима. Рецензент је у више домаћих и страних часописа.

Уредник и коаутор је једног уџбеника из фармакотерапије, коаутор је практикума из фармакологије и превода једног уџбеника из фармакологије, као и поглавља 3 књиге националног значаја.

Руководи једним научним пројектом из основних истраживања (Пројекат број 175045) код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
  • Stepanović-Petrović RM, Micov AM, Tomić MA, Kovačević JM, Bošković BD. Antihyperalgesic/Antinociceptive Effects of Ceftriaxone and Its Synergistic Interactions with Different Analgesics in Inflammatory Pain in Rodents. Anesthesiology 2014;120:737-50.

  • Tomić MA, Micov AM, Stepanović-Petrović RM. Levetiracetam Interacts Synergistically With Nonsteroidal Analgesics and Caffeine to Produce Antihyperalgesia in Rats. Journal of Pain 2013;14:1371-82.

  • Stepanović-Petrović RM, Micov AM, Tomić MA, Ugrešić ND.The local peripheral antihyperalgesic effect of levetiracetam and its mechanism of action in an inflammatory pain model. Anesthesia and Analgesia 2012;115:1457-66.

  • Stepanović-Petrović RM, Tomić MA, Vučković SM, Poznanović G, Ugrešić ND, Prostran MŠ, Bošković B. Pharmacological interaction between oxcarbazepine and two COX inhibitors in a rat model of inflammatory hyperalgesia. Pharmacology Biochemistry and Behavior 2011;97:11-8.

  • Micov A, Tomić M, Popović B, Stepanović-Petrović R. The antihyperalgesic effect of levetiracetam in an inflammatory model of pain in rats: mechanism of action. British Journal of Pharmacology 2010;161:384-92.

  • Stepanović-Petrović RM, Tomić MA, Vučković SM, Paranos S, Ugrešić ND, Prostran MS, Milovanović S, Bošković B. The antinociceptive effects of anticonvulsants in a mouse visceral pain model. Anesthesia and Analgesia 2008;106:1897-903.

  • Stepanović-Petrović RM, Tomić MA, Vučković SM, Kocev N, Ugrešić ND, Prostran MS, Bosković B. GABAergic mechanisms are involved in the antihyperalgesic effects of carbamazepine and oxcarbazepine in a rat model of inflammatory hyperalgesia. Pharmacology 2008;82:53-8.

  • Tomić MA, Vučković SM, Stepanović-Petrović RM, Ugrešić N, Prostran MS, Bošković B. The anti-hyperalgesic effects of carbamazepine and oxcarbazepine are attenuated by treatment with adenosine receptor antagonists. Pain 2004;111:253-60.

  • Krstić MK, Stepanović R, Ilić K, Krstić SK. Endothelium-independent contractile and relaxant responses to histamine in the rabbit aorta and common carotid, mesenteric, renal, and femoral arteries. General Pharmacology = Vascular Pharmacology 1996;27:529-33.

  • Jokanović M, Maksimović M, Stepanović RM. Interaction of phosphamidon with neuropathy target esterase and acetylcholinesterase of hen brain. Archives of Toxicology1995;69:425-8.