Опште информације

Шеф катедре: Редовни професор др сц. Иван Станковић

Катедра за броматологију се у својој дугогодишњој традицији бави изучавањем хемијског састава намирница и дијететских производа, пружа знања о нутритивним и енергетским потребама одређених популационих група, као и о могућностима формирања оптималних дијета; пружа знања о интеракцијама међу нутриментима, као и интеракцијама хране и лекова.

Катедра за броматологију организује:

  • Интегрисане академске студије у оквиру предмета:
ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм
5MRF4OBRO Броматологија VII NS O 60+45 7 МФ
5MRF5IDIJ Дијететика IX SA IB 30+30 6 МФ
5MRB4OBRO Броматологија VII NS O 45+60 7 МФ-МБ
5MRB5IDIJ Дијететика IX IB 30+30 6 МФ-МБ
5MRB5OINJ Контрола здравствене исправности намирница I IX O 30+45 5 МФ-МБ
5MRB5OIND Контрола здравствене исправности намирница II - - 30+45 5 МФ-МБ
5MRB5IPOU Здравствена исправност предмета опште употребе X IB 15+30 5 МФ-МБ

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, НС – научно стручни, СА – стручно-апликативни. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни. Студијски програми: МФ – магистар фармације, МФ-МБ – магистар фармације-медицински биохемичар.

У сарадњи са Катедром за медицинску биохемију, Катедра учествује у реализацији предмета Увод у студије медицинске биохемије на Интегрисаним академским студијама за студијски програм магистар фармације-медицински биохемичар.

  • Специјалистичке студије за потребе здравства из санитарне хемије
  • Докторске академске студије

Катедра за броматологију је матична за ужу научну област Хемија хране и дијететских производа на Универзитету у Београду.

Наставни кадар Катедре учествује на пројектима Министарства науке Републике Србије од 1996. године. У новом пројектном периоду који је започео 2010. године сарадници и наставници катедре су ангажовани на пројектима: ИИИ46001 Развој и примена нових и традиционалних технологија у производњи конкурентних прехрамбених производа са додатом вредношћу за домаће и европско тржиште; ИИИ46009 Унапређење и развој нових технолошких поступака у производњи намирница анималног (животињског) порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту.

Катедра остварује научну и стручну сарадњу са институцијама у земљи и иностранству. Неке од установа и удружења са којима катедра често сарађује су: Медицински факултет Универзитета у Београду, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду, Удружење за медицину спорта Србије (www.смас.орг), Друштво за исхрану Србије (www.храна-исхрана.орг), Антидопинг Агенција Србије (www.адас.орг.рс), Удружење Србије за целијакију (www.целијакија.рс), Савез фармацеутских удружења Србије (www.фармација.орг).

Катедра за броматологију у оквиру своје лабораторије врши физичко-хемијске анализе намирница и дијететских производа, а наставници Катедре су укључени у израду експертских мишљења о дијететским производима и дијететским суплементима.

Катедра за броматологију већ трећи пут у последње 4 године у сарадњи са Удружењем за медицину спорта Србије организује Конгрес о дијететским суплементима (www.суплементи.орг.рс).

Катедра за броматологију организује курсеве континуиране едукације за фармацеуте (теме: гојазност, дислипидемије).