Уписи година на свим степенима последипломске наставе за школску 2018/2019 годину

Упис студената за све године, осим прве, докторских академских и специјалистичких академских студија, обавиће се, радним данима, у периоду од 15.10.2018. до 26.10.2018. године у Одсеку за наставу и студентска питања Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета у времену од 9 до 15 часова.

Сви студенти су у обавези да приступе упису, без обзира коју годину студија уписују, док им траје рок за завршетак студијског програма који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на који су уписани, на основу чл. 101. ст.1. Статута Универзитета (Гласник Универзитета у Београду, бр. 201).

Пре приступања упису, потребно је да студенти погледају обавештење на сајту Факултета везано за престанак статуса студента.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/studije/doktorske-akademske-studije/2962/prestanak-statusa-studenta-/

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/studije/specijalisti%C4%8Dke-akademske-studije/35/prestanak-statusa-studenta/

Студенти (специјалистичких и докторских академских студија), који су писали молбу за продужетак рока за завршетак студијског програма за школску 2018/19. годину, и студенти докторских студија који су писали молбу за продужетак на основу дате сагласности Универзитета на тему докторске дисертације, такође су у обавези да приступе упису. Молбе за продужетак рока могу се поднети до 30.09.2018. године.

По Закону о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 88/2017) чл. 109. ст.1. тач. 3. студенту престаје статус студента уколико не приступи упису године.

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета, број 840-1127666-05, шифра 189.

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-        I рата при упису

-        II рата до 1.12.2018. године

-        III рата до 15.02.2019. године

-        IV рата до 30.04.2019. године

 

Кандидати којима трошкове студија сноси правно лице, дужни су да се пре уписа обрате Славици Којић. Контакти телефон 011 3951 298, mail адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs како би се благовремено извршила уплата пре него што студенти приступе упису.

 

ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: Студенти докторских академских и специјалистичких академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Образац се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу када приступи почетној интернет страници Факултета, па у доњем левом углу категорија сервиси, па студентски сервиси. ШВ образац је већ попуњен од прошле године, тако да је довољно само закључати образац или изменити податке који су се у међувремену променили, па закључати образац. Студент ће приступити свом налогу преко шифре коју је већ добио у Одсеку за наставу. Уколико студент нема шифру, преузеће нову у Одсеку за наставу и попуниће ШВ образац. Тек након попуњавања обрасца, студент приступа упису у Одсеку за наставу и студентска питања. Студенти који не попуне електронски ШВ образац неће бити уписани и престаће им статус студента.

Документацију потребну за упис можете видети на следећим линковима:

- ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

- СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

- СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА