Упис школске 2018/2019 године (за све године осим прве)

Упис студената за све године, осим прве, докторских академских и специјалистичких академских студија, обавиће се, радним данима, у периоду од 15.10.2018. до 26.10.2018. године у Одсеку за наставу и студентска питања Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета у времену од 9 до 15 часова.

Сви студенти су у обавези да приступе упису, без обзира коју годину студија уписују, док им траје рок за завршетак студијског програма који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на који су уписани, на основу чл. 101. ст.1. Статута Универзитета (Гласник Универзитета у Београду, бр. 201).

Пре приступања упису, потребно је да студенти погледају обавештење на сајту Факултета везано за престанак статуса студента.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/studije/doktorske-akademske-studije/2962/prestanak-statusa-studenta-/

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/studije/specijalisti%C4%8Dke-akademske-studije/35/prestanak-statusa-studenta/

Студенти (специјалистичких и докторских академских студија), који су писали молбу за продужетак рока за завршетак студијског програма за школску 2018/19. годину, и студенти докторских студија који су писали молбу за продужетак на основу дате сагласности Универзитета на тему докторске дисертације, такође су у обавези да приступе упису. Молбе за продужетак рока могу се поднети до 30.09.2018. године.

По Закону о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 88/2017) чл. 109. ст.1. тач. 3. студенту престаје статус студента уколико не приступи упису године.

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета, број 840-1127666-05, шифра 189.

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-        I рата при упису

-        II рата до 1.12.2018. године

-        III рата до 15.02.2019. године

-        IV рата до 30.04.2019. године

 

Кандидати којима трошкове студија сноси правно лице, дужни су да се пре уписа обрате Славици Којић. Контакти телефон 011 3951 298, mail адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs како би се благовремено извршила уплата пре него што студенти приступе упису.

 

ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: Студенти докторских академских и специјалистичких академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Образац се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу када приступи почетној интернет страници Факултета, па у доњем левом углу категорија сервиси, па студентски сервиси. ШВ образац је већ попуњен од прошле године, тако да је довољно само закључати образац или изменити податке који су се у међувремену променили, па закључати образац. Студент ће приступити свом налогу преко шифре коју је већ добио у Одсеку за наставу. Уколико студент нема шифру, преузеће нову у Одсеку за наставу и попуниће ШВ образац. Тек након попуњавања обрасца, студент приступа упису у Одсеку за наставу и студентска питања. Студенти који не попуне електронски ШВ образац неће бити уписани и престаће им статус студента.

Приликом уписа на специјалистичке академске студије потребно је приложити:

  1. Један образац ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)
  2. Један семестрални лист за оверу претходне школске године (могу се купити у скриптарници Факултета)
  3. Индекс (са потписима наставника који потврдјују да су студенти извршили обавезе предвидјене планом и програмом)
  4. За самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине,  (примерак уплатнице на име прве рате школарине).
  5. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере
  6. Уговор (добија се на Факултету, потписују лично само студенти који се сами финансирају)
  7. Изјава (добија се на Факултету)

Студенти који су писали молбу за продужетак статуса студента за школску 2018/19. годину и која је одобрена, на име школарине уплаћују износ од 11 000,00 динара. Школарина се може уплатити у пуном износу, при упису.

НАПОМЕНА:Крајњи рок за полагање испита је 30. септембар 2018. године. Испити положени до овог датума се рачунају као положени у школској 2017/18. години.