Други научни симпозијум са међународним учешћем "Теорија и пракса науке у друштву: изазови и перспективе"

Други научни симпозијум са међународним учешћем “Теорија и пракса науке у друштву” организује се у циљу интеграције савремених знања о теорији и пракси науке у друштву, кроз дисциплинарне и мултидисциплинарне приступе. Сагледавање могућности науке и њене креативне примене могу помоћи да изађемо из разних криза (светске и домаће економске кризе, проблема транзиције, моралне кризе, као и потцењивања образовања, науке и културе) и досегнемо друштво знања које је синоним за XXИ век. Позивају се аутори да пошаљу своје теоријске радове, емпиријске студије, резултате и добре примере учења/наставе науке и технологије, као и локалне, регионалне, европске и међународне пројекте (остварене, актуелне и будуће). У складу са документима ЕУ, позивају се и аутори који нису из области 

науке, а раде на примени науке у образовању, струци, култури и свакодневном животу, да такође са радом учествују на Симпозијуму.

ТЕМЕ СИМПОЗИЈУМА 

1. УЛОГА НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ У ДРУШТВУ
2. УТИЦАЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
3. ОБРАЗОВАНЈЕ И НАУКА
4. НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА
5. КУЛТУРА И НАУКА
6. МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ У НАУЦИ

Више информација о Симпозијуму можете погледати овде или на сајту Универзитета у Београду - Хемијског факултета.