Raspodela domova

Raspodela domova za školsku 2021/22 godinu održaće se u amfiteatru 1 po sledećem rasporedu:

  • za koleginice 29.11. od 14:30 u tri grupe sa kraćom pauzom (212 studentkinja)
  • za kolege 30.11. od 9:00 do 11:00 (38 studenata)