Rešenja testova na prijemnom ispitu

Rešenja testova na prijemnom ispitu možete naći na linkovima ispod:

Hemija Matematika grupa A

Hemija Matematika grupa B

Hemija Matematika grupa C

Hemija Matematika grupa D

English Chemistry Mat group A

Hemija Biologija grupa A

Hemija Biologija grupa B

Hemija Biologija grupa C

Hemija Biologija grupa D

English Chemistry Biology group A