Obaveštenje

Poštovani, skriptarnica Farmaceutskog fakulteta neće raditi u petak, 20.11.2020.  godine.